Banery

Zapytania ofertowe: lata 2014-2023

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu i dostawy kijków do nordic walking – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kijków do nordic walking – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu i dostawy mat do ćwiczeń – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mat do ćwiczeń – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu i dostawy wyposażenia CAL – warników – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia CAL – warników – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu i dostawy wyposażenia CAL – stolików – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia CAL – stolików – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu i dostawy wyposażenia CAL – leżaków – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia CAL – leżaków – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: zakupu i dostawy wyposażenia CAL – piłkarzyków – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia CAL – piłkarzyków – w ramach projektu "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostawy kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostarczenia stojaka reklamowego roll up Premium – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie stojaka reklamowego roll up Premium – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: dostarczenia i montażu 2 regałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 2 regałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: dostarczenia materiałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostawy kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostawy materiałów promujących – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanię i dostawę materiałów promujących – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym. Zainteresowane osoby/firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie peleryny przeciwdeszczowej w pokrowcu z logo w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę peleryny przecuwdeszczowej w pokrowcu z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym. Zainteresowane osoby/firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wydruk plakatów. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkolenia. Zainteresowane osoby zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie softshelli w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę softshelli. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie plecaków w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę plecaków. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2020 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2020 rok. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizacji i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 namiotów wystawienniczych z logiem i wyposażeniem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę 2 namiotów wystawienniczych z logiem i wyposażeniem. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz kompletem pisaków suchościeralnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz kompletem pisaków suchościeralnych. Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up Premium

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie

ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up Premium.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2019 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2019 rok.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2019 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2019 rok.

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na nagłośnienie spotkań w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na nagłośnienie spotkań  w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów Alchemik w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów Alchemik w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przejażdżek zaprzęgiem konnym w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przejażdżek zaprzęgiem konnym  w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazów papiernictwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazów papiernictwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów kowalstwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów kowalstwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów garncarskich w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów garncarskich w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na prowadzenia przejażdżek konnych w ramach projektu „Patrol Historyczny” - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na prowadzenia przejażdżek konnych w ramach projektu „Patrol Historyczny” - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na realizację Filmu promującego projekt: „Patrol Historyczny” – pogranicze chrześcijaństwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na realizację Filmu promującego projekt:  „Patrol Historyczny – pogranicze chrześcijaństwa”. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Rycerstwo chrześcijańskie XIII w. w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazówRycerstwo chrześcijańskie XIII w. w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Rycerstwo konne zakonne w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazów: Rycerstwo konne zakonne w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2018 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2018 rok.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2018 rok

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2018 rok.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego na Pojezierze Brodnickie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajmem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego na Pojezierze Brodnickie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego w Bory Tucholskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajmem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego w Bory Tucholskie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

  • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-05-22

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji informacyjno-promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizacji konferencji informacyjno-promocyjnej związanej z naborami wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostarczenie środków czystości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie środków czystości. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych.. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów ogłoszeniowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wydruk plakatów ogłoszeniowych dotyczących planowanych naborów wniosków oraz terminów szkoleń z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas szkoleń. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2017 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2017 rok.

Zapytanie ofertowe na udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza do składania ofert - świadczenie usług polegających na prowadzeniu obsługi rachunkowo - księgowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2017 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2017 rok.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia biura

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu fotograficznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu fotograficznego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu komputerowego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawe i montaż mebli biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu wystawienniczego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę namiotu wystawienniczego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na środki czystości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki czystości. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2016r. - w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe na publikację informacji w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację informacji w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wynajem biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajem biura. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodni0owych na 2015 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2015r. - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostarczenia 2 kalkulatorów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące dostarczenia 2 kalkulatorów biurowych - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy ściennych na 2015 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy ściennych na 2015r. - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zapewnienia transportu opodczas szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące zapewnienia transportu podczas szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy notesów magnetycznych A7

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy notesów magnetycznych A7 - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dorosłych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dorosłych - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert