Banery

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju

   Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju

  2022.05.24

  Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym sezonie Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju! Każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Wspólnie z nami będą Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego. Już w najbliższą sobotę będziecie mogli spotkać nas podczas "Dnia Dziecka na Osiedlu Brodnickim" w Kowalewie Pomorskiem.

 •  Badanie ankietowe LGD: Poziom satysfakcji mieszkańców

  2022.05.24

  W związku z trwającym badaniem ewaluacyjnym zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.
  Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

  LGD: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=525503f4&&b=6f3a7a868&&c=c58bd1d3

   

 • KOMUNIKAT do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2022/G

   KOMUNIKAT do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2022/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

  2022.05.19

  Informujemy, że w dniu 19.05.2022r. została zaktualizowana treśc ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu w zakresie zwiększenia kwoty alokacji.

   

  Pierwotna treść pkt. VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE:

  Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

   

  Aktualna treśc pkt. VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE:

  Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 487 982,70 PLN.

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  2022.05.11

  W dniu 09 maja 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

 • Dziękujemy za udział w pikniku "Wiosna w Dolinie Drwęcy" - majowy piknik na przystani!

   Dziękujemy za udział w pikniku "Wiosna w Dolinie Drwęcy" - majowy piknik na przystani!

  2022.05.11
  Przeżyjmy to jeszcze raz! 
  "Wiosna w Dolinie Drwęcy" - Majowy Piknik na Przystani 
   
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowała 7 maja 2022 r. Piknik „Wiosna w Dolinie Drwęcy” - majowy piknik na przystani w Elgiszewie (Gmina Ciechocin).
   
  Głównym celem Pikniku "Wiosna w Dolinie Drwęcy” - majowy piknik na przystani było zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy”, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków.
   
  Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono....
 •  Rajd Pieszy do Ruża!

  2022.05.06

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza na Rajd Pieszy do Ruża!

  Termin: 21 maja 2022 r.

  Trasa rajdu – 14 km

  Start - Golub-Dobrzyń (ul. Plac 1000-lecia 22a) - Sokołowo - Dulsk - Dulsk-Frankowo - Ruże (miejsce docelowe to boisko przy Szkole Podstawowej w Rużu).

  Program:
  8.30 - Zbiórka (Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 22a).
  09.00 – Start.
  ok. 13.00 – Dojście na boisko w Rużu - ciepły posiłek, dmuchaniec, animacje, malowanie twarzy fotobudka, kule bumper ball.
  Ok. 16.00 – Zakończenie.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 - Aktywność lokalnej młodzieży - projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży (EFRR)

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 - Aktywność lokalnej młodzieży - projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży (EFRR)

  2022.05.02

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  2022.05.02

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 09 maja 2022r. (poniedziałek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

  Posiedzenie odbędzie się w dniu...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

  2022.04.27

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stronicowanie