Banery

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 •  Zapraszamy na warsztat refleksyjny!!!

  2021.02.16

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" (Powiat Golubsko-Dobrzyński), w szczególności Beneficjentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach środków LSR, na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w dniu 25.02.2021r., w godz. 09:00-14:00 w Golubiu-Dobrzyniu, Zamek Golubski, ul. PTTK 13.

  Uwaga: warsztat zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi dlatego obowiązuje telefoniczna (56 682 03 53) lub mailowa (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl) rejestracja

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020/G

  2021.02.12

  W dniu 10 lutego 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 5/2020/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa).

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  2021.02.11

  W dniu 10 lutego 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 • Nabór wniosków nr 1/2021

   Nabór wniosków nr 1/2021

  2021.02.09

  Przypominamy, że 20.01.2021r. został ogłoszony nabór nr 1/2021 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

  Termin składania wniosków: 03-17.02.2021r.

  Szczegóły: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/272,prow?tresc=3706 

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2020/G

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2020/G

  2021.02.03

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 10 lutego 2021r. (środa) o godz. 15:30 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 5/2020/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa, termin składania wniosków od 17.12.2020r.  do 31.12.2020r.).

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  2021.02.03

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 10 lutego 2021r. (środa) o godz. 14:30 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2020/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2020/G

  2021.02.02

  W dniu 27 stycznia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2020/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

 •  Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

  2021.02.02

  W dniu 29.01.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naboru wniosku nr 1/2021 - rozwój istniejących przedsiębiorstw. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naboru kryteriami wyboru. 

  Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązujący przepisami sanitarnymi.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020

  2021.02.01

  W dniu 27 stycznia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) w zakresie: Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR).

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  2021.01.29

  W dniu 27 stycznia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw).

Stronicowanie