Banery

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Podpisanie i uroczyste wręczenie umów o granty

   Podpisanie i uroczyste wręczenie umów o granty

  2021.07.23

      W dniu 22.07.2021 r. nastąpiło uroczyste wręczenie podpisanych w dniu 20.07.2021 r. w Biurze LGD umów o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r. 

      Wręczenia umów dokonały Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan-Łęgowska. Jako miejsce wręczenia umów wybrano świetlicę wiejską w Klonowie (Gmina Zbójno), która została zrewitalizowana ze środków naszej LSR (oś 7 RPO WK-P) i w której realizowane będą 4 z 7 wybranych grantów.

 • Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju

   Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju

  2021.07.15

  Serdecznie zapraszamy do naszego Mobilnego Punktu Informacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju na PIKNIKU RODZINNYM SOŁECTWA SKĘPSK 18 lipca 2021 r. od godz. 14:30 przy świetlicy wiejskiej w Skępsku. Każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków o dofinansowanie. Wspólnie z nami będą Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego, które zapewnią animacje, gry i zabawy dla dzieci.

 • Wizyta Studyjna na Kociewie 10-11.07.2021 r.

   Wizyta Studyjna na Kociewie 10-11.07.2021 r.

  2021.07.12

      Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w dniach 10-11 lipca 2021 r. zorganizowała wizytę studyjną na Kociewie. Celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej / partnerstw społecznych, innowacyjnych przedsięwzięć, co ma pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności i rozszerzenia ofert Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD.

      Wyjazd zorganizowany był w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w celu realizacji projektu "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy".

      W wyjeździe uczestniczyło 30 osób - pracownicy biura LGD oraz liderzy organizacji działających na obszarze działania LGD m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic, Koło Gospodyń Wiejskich z Łubek, Sokołowa i Olszówki, Stowarzyszenie Fabryka Kultury, Stowarzyszenie Przedmoście.

 • Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nabór wniosków nr 1/2021

   Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu

  2021.07.09

  W dniu 08 lipca 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - ponowna ocena operacji nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 •  Zapraszamy na kolejną wizytę studyjną!

  2021.07.06

  Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 24-25 lipca 2021 r.

 •  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

  2021.07.05

  W dniu 28.06.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". W pierwszej części posiedzenia członkowie zostali zapoznani ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz Sprawozdaniem rocznym Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Stowarzyszenia. Następnie członkowie zostali zapoznani ze zmianami wprowadzonymi do następujących dokumentów: Kryteria wyboru operacji, Procedura wyboru i oceny operacji, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020. Po części zmieniającej w/w dokumenty odbyła się część wyborcza Walnego Zebrania Członków - w związku z upływem czteroletniej kadencji trzeba było wybrać nowy Zarząd. 

 • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz rozdanie nagród w ramach konkursu plastycznego "CZTERY PORY ROKU W DOLINIE DRWĘCY"

   Spotkanie informacyjno-konsultacyjne oraz rozdanie nagród w ramach konkursu plastycznego "CZTERY PORY ROKU W DOLINIE DRWĘCY"

  2021.07.01

      Dnia 30 czerwca 2021 r. w Dworze Fijewo w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" oraz wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "CZTERY PORY ROKU W DOLINIE DRWĘCY" organizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

 • „Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – SEMINARIUM SIECI LGD

   „Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – SEMINARIUM SIECI LGD

  2021.07.01

      W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie p. Katarzyna Sadowska Kierownik Wdrażania LSR oraz p. Monika Dunajska Specjalista ds. projektów brały udział w dorocznym seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. „Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

   

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 1/2021

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 1/2021

  2021.07.01

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 08 lipca 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji nr 3/WRP/2021 złożonego w ramach naboru wniosków nr 1/2021 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 03.02.2021  do 17.02.2021). Posiedzenie odbędzie się na skutek uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i skierowania wniosku do ponownej oceny. 

 • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 24.06.2021 r.

   Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 24.06.2021 r.

  2021.06.25

      Dnia 24 czerwca 2021 r. w restauracji "KAPRYS" w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Podczas spotkania Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, przedstawiła informacje na temat Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" - główne cele i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania wsparcia ze środków LSR w szczególności na podejmowanie działalności gospodarczej (PROW 2014-2020).

Stronicowanie