Banery

Wsparcie przygotowawcze

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE - NOWE DOTACJE W LGD! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych - KGW, OSP, ZHP, PES, stowarzyszeń i fundacji, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców, a także wszystkich zainteresowanych z obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego do czynnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych w lipcu 2022 r.
 
Spotkania konsultacyjne pozwolą zbudować bazę wniosków i pomysłów, które posłużą naszej Lokalnej Grupie Działania do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego na kolejny okres programowania 2021-2027.
 
Bo wszysko zaczyna się od pomysłu... 
Przyjdź i dołóż swoją cegiełkę w procesie budowania nowej Lokalnej Strategii Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027!