Banery

Wsparcie przygotowawcze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego

Dnia 30 listopada 2022 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbeckiego w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Łysomicach dbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego. Podczas spotkania zostały omówione m.in. założenia RLKS w perspektywie 2021-2027, nowa perspektywa RLKSu w programie regionalnym, działania przygotowawcze do zadań związanych z nową perspektywą oraz odbyła się wspólna dyskusja. 
Serdecznie dziękujemy prowadzącym wydarzenie tj. Prezes LGD Ziemia Gotyku Pani Marioli Epa-Pikuła, Panu Rafałowi Pietrucieniowi Dyrektorowi Departamentu Funduszu Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego, pracownikom Wydziału Koordynacji RLKS Mariuszowi Kiernozkowi, Agnieszce Lewandowskiej, Pani Magdalenie Gadomskiej – Prezes LGD "Dolina Drwęcy", a także przedstawicielom naszego obszaru działania za udział w spotkaniu.
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy...
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy...
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy...
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy...
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy...
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-12-01

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-11-24

Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie opracowania LSR na lata 2023-2027 w sierpniu

W sierpniu odbyły się nasze kolejne, a zarazem ostatnie spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Byliśmy w każdej gminie na obszarze naszego działania tj. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno. Na konsultacje przychodzili sołtysi, radni, lokalni liderzy, przedstawiciele OSP, KGW, stowarzyszeń, fundacji, a także przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz urzędnicy. Uczestnicy spotkań chętnie zabierali głos w sprawie przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach dotacji z LGD.

Strategia ma na celu sprecyzować i zweryfikować najważniejsze problemy na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy”, a także określić sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wypracowana Strategia będzie wyposażona we własny Budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację założonych celów i zadań.

Jeszcze raz dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom spotkań!!! 

 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-08-19

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sierpniu!