Banery

Wsparcie przygotowawcze

YXc63Xb6jvkFAAAAAASUVORK5CYII=

 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2023-10-13

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 - aktualizacja na wezwanie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2023-2027. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Na zgłaszanie uwag jest czas do 10.08.2023 r.

LSR na lata 2023-2027!!!

Po wielu miesiącach prac nad opracowaniem LSR przedstawiamy Państwu gotowy dokument przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków, złożony w odpowiedzi na konkurs na wybór LSR.

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 - podsumowanie!!!

W dniach 31.05-02.06.2023 r. w poszczególnych gminach naszego obszaru działania odbyły się konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027. Dziękujemy wszystkim obecnym przedstwicielom jst, Stowarzyszeń, KGW, Bibliotek oraz mieszkańcom za uczestnictwo.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-06-19

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027!!!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty z obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy - Powiat Golubsko-Dobrzyński, w szczególności przedstawicieli Gmin, organizacji pozarządowych, KGW, OSP, sołtysów i przedsiębiorców na konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027.

Konsultacje diagnozy, analizy SWOT, potrzeb rozwojowych oraz celów i wskaźników LSR!!!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty z obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy - Powiat Golubsko-Dobrzyński, w szczególności przedstawicieli Gmin, organizacji pozarządowych, KGW, OSP, sołtysów i przedsiębiorców na konsultacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027.

KONSULTACJE podczas Wydarzenia promującego LSR LGD "Dolina Drwęcy" IDZIEMY DO WĘGIERSKA

Przypominamy, że już niedługo tj. 6 maja 2023 r. odbędzie się nasze ostatnie tego typu Wydarzenie w formie aktywnego wypoczynku na łonie natury. 
Na końcu trasy, czyli na boisku przy Szkole Podstawowej w Węgiersku nasi pracowni będą obecni pod namiotem LGD "Dolina Drwęcy". Będziecie mogli z nimi porozmawiać o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wziąć udział w KONSULTACJACH dot. opracowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, seniorów, a także dzieci i młodzież. Każdy kto wypełni anonimową ankietę otrzyma od nas gadżet niespodziankę. 
 • IDZIEMY DO WĘGIERSKA
  IDZIEMY DO WĘGIERSKA
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2023-04-24

Możliwość zgłoszenia projektów do LSR na lata 2023-2027!!!

Zachęcamy mieszkańców oraz przedstawicieli Organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zgłaszania swoich pomysłów projektów do realizacji w okresie 2023-2027. Zgłaszane pomysły zostną wykorzystane przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-03-31

Konsultacje dot. wyboru zakresów wsparcia EFS+

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do udziału w krótkim badaniu ankietowym. Niniejsze badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych, służących podjęciu decyzji dotyczących wyboru zakresu projektów dofinansowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego

Dnia 30 listopada 2022 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbeckiego w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Łysomicach dbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego. Podczas spotkania zostały omówione m.in. założenia RLKS w perspektywie 2021-2027, nowa perspektywa RLKSu w programie regionalnym, działania przygotowawcze do zadań związanych z nową perspektywą oraz odbyła się wspólna dyskusja. 
Serdecznie dziękujemy prowadzącym wydarzenie tj. Prezes LGD Ziemia Gotyku Pani Marioli Epa-Pikuła, Panu Rafałowi Pietrucieniowi Dyrektorowi Departamentu Funduszu Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego, pracownikom Wydziału Koordynacji RLKS Mariuszowi Kiernozkowi, Agnieszce Lewandowskiej, Pani Magdalenie Gadomskiej – Prezes LGD "Dolina Drwęcy", a także przedstawicielom naszego obszaru działania za udział w spotkaniu.
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego
 • Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. funduszy europejskich dla regionu w latach 2021-2027 w zakresie rozwoju lokalnego
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-12-01

Serdecznie zapraszamy!