Banery

Wsparcie przygotowawcze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Serdecznie zapraszamy!

 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-11-24

Dziękujemy za udział w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie opracowania LSR na lata 2023-2027 w sierpniu

W sierpniu odbyły się nasze kolejne, a zarazem ostatnie spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Byliśmy w każdej gminie na obszarze naszego działania tj. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno. Na konsultacje przychodzili sołtysi, radni, lokalni liderzy, przedstawiciele OSP, KGW, stowarzyszeń, fundacji, a także przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz urzędnicy. Uczestnicy spotkań chętnie zabierali głos w sprawie przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach dotacji z LGD.

Strategia ma na celu sprecyzować i zweryfikować najważniejsze problemy na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy”, a także określić sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wypracowana Strategia będzie wyposażona we własny Budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację założonych celów i zadań.

Jeszcze raz dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom spotkań!!! 

 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-08-19

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sierpniu!