Banery

Wydarzenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" realizuje wiele zadań mających na celu: promocję organizacji oraz Lokalnej Strategii Rozwoju, udzielania informacji na teamat możliwości pozyskania dofinansowania i planowanych terminach naborów wniosków, aktywizację osób należących do grup defaworyzowanych. Wynikają one z Planu Komunikacji, który stanowi załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju.

Są to między innymi:

  • spotkania informacyjne (indywidualne, mobilne),
  • warsztaty refleksyjne, 
  • szkolenia (dla potencjalnych Wnioskodawców w związku z ogłoszonymi naborami; dla członków Rady LGD i Zarządu LGD),
  • imprezy promocyjne (festyny, pikniki),
  • wyjazdy studyjne,
  • konkursy,
  • warsztaty z aktywizacji społecznej,
  • inne wydarzenia (bierzemy udział m.in. w konferencjach, targach, forach, giełdach czy semianariach).

 

 

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2020-11-02