Banery

O nas

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) i istnieje od 2006 r. Głównym założeniem LGD są działania oddolne - dbałość o rozwój i promocja własnego regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów. LGD stanowi partnerstwo trójsektorowe i wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich członków - przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego (przedsiębiorców) i społecznego (lokalne organizacje pozarządowe, lokalni liderzy) oraz mieszkańców. Obszar LGD "Dolina Drwęcy" pokrywa się z granicami administracyjnymi powiatu golubsko-dobrzyńskiego obejmując wszystkie jego gminy - Miasto Golub-Dobrzyń, Gminę Golub-Dobrzyń, Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Radomin, Gminę Ciechocin i Gminę Zbójno.

Do organów statutowych należą:

  •  Walne Zebranie Członków,
  •  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":
Zarząd stowarzyszenia
Lp. Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia Funkcja w strukturze LGD
1. Magdalena Gadomska Prezes
2. Marta Iwan-Łęgowska Wiceprezes
3. Janusz Gurtowski Skarbnik
4. Anna Miętka Sekretarz Zarządu
5. Danuta Malecka Członek Zarządu
6. Sławomir Rożek Członek Zarządu
7. Henryk Kowalski Członek Zarządu

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
Lp. Członek Rady Reprezentowana gmina Reprezentowany sektor Nazwa reprezentowanej instytucji
1. Andrzej Okruciński Gmina Ciechocin publiczny Gmina Ciechocin
2. Kamila Kozłowska Gmina Miasto Golub-Dobrzyń publiczny -
3. Krzysztof Pieczka Gmina Golub-Dobrzyń publiczny -
4. Katarzyna Kukielska Gmina Zbójno publiczny Gmina Zbójno
5. Małgorzata Dębińska Gmina Kowalewo Pomorskie publiczny -
6. Urszula Skrzeszewska Gmina Golub-Dobrzyń społeczny Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic
7. Tomasz Jeszka Gmina Golub-Dobrzyń gospodarczy -
8. Iwona Olszewska Gmina Kowalewo Pomorskie społeczny -
9. Jadwiga Grela Gmina Zbójno mieszkaniec -
10. Małgorzata Grzywińska Gmina Zbójno społeczny Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic
11. Mariusz Jasieniecki Gmina Golub-Dobrzyń gospodarczy -
12. Łukasz Łakomiec Gmina Radomin społeczny -

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
Lp. Członek Komisji Rewizyjnej Funkcja w strukturze LGD
1. Ewa Chmielewska Przewodnicząca Komisji
2. Wojciech Boniecki Członek Komisji
3. Hanna Szwaracka Członek Komisji

 

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
Lp. Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia Reprezentowany sektor
1.

Gmina Zbójno (reprezentant - Katarzyna Kukielska)

publiczny
2.

Gmina Kowalewo Pomorskie (reprezentant - Jacek Żurawski)

publiczny
3.

Gmina Golub-Dobrzyń (reprezentant - Marek Ryłowicz)

publiczny
4. Gmina Radomin (reprezentant - Piotr Wolski) publiczny
5.

Gmina Ciechocin (reprezentant - Andrzej Okruciński)

publiczny
6. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (reprezentant Mariusz Piątkowski) publiczny
7. Powiat Golubsko-Dobrzyński (reprezentant - Franciszek Gutowski) publiczny
8. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia (reprezentant - Karolina Kowalska) społeczny
9. Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo (reprezentant - Urszula Arentowicz) społeczny
10. Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic (reprezentant - Wojciech Boniecki) społeczny
11. Stowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim "STOROL" (reprezentatnt - Jerzy Behrendt) gospodarczy
12. Towarzystwo Rozwoju Gminy Ciechocin "Nasza Gmina" (reprezentant - Alicja Chylewska) społeczny
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Rużu (reprezentant - Kazimierz Kierkowski) społeczny
14. Towarzystwo Rozwoju Wsi Skępsk i Okolic (reprezentant - Ewa Chmielewska) społeczny
15. Maria Gregorowicz społeczny
16. Marta Iwan-Łęgowska publiczny
17. Elżbieta Górzyńska publiczny
18. Jadwiga Grela społeczny
19. Magdalena Gadomska gospodarczy
20. Janusz Gurtowski społeczny
21. Danuta Malecka publiczny
22. Grupa Producentów Trzody Chlewnej "STOROL - TUCZ" Sp. z o.o. (reprezentant - Grzegorz Perełka) gospodarczy
23. Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i Okolic (reprezentant - Hanna Szwaracka) społeczny
24. Marzena Marcinkowska publiczny
25. Barbara Martewicz społeczny
26. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim (reprezentant - Barbara Niewidział) publiczny
27. Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskowęsach (reprezentant - Przemysław Lewandowski) społeczny
28. Janusz Wiwatowski społeczny
29. Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic (reprezentant - Małgorzata Grzywińska) społeczny
30. Krzysztof Pieczka publiczny
31. Wioletta Szymańska publiczny
32. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury ANIMATOR (reprezentant - Waldemar Licznerski) społeczny
33. Tomasz Jeszka gospodarczy
34. Dziedzictwo Narodowe TE CUM ET PRO TE (reprezentant - Dariusz Deja) społeczny
35. Michał Piotrowski społeczny
36. Robert Krępeć gospodarczy
37. Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic (reprezentant - Urszula Skrzeszewska) społeczny
38. Henryk Kowalski społeczny
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Podzamku Golubskim (reprezentant - Katarzyna Drożdża) społeczny
40 Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku (reprezentant - Małgorzata Kamińska) społeczny
41. Michał Piotrowicz publiczny
42. Bożena Rymanowska publiczny
43. Ewa Dąbkowska publiczny
44. Wiktor Kamiński społeczny
45. Lidia Jankowska publiczny
46. Przemysław Osiński społeczny
47. Kamila Kozłowska publiczny
48. Małgorzata Dębińska publiczny
49. Iwona Olszewska społeczny
50. Mariusz Jasieniecki gospodarczy
51. Łukasz Łakomiec społeczny
52. Anna Miętka publiczny
53. Sławomir Rożek publiczny
54. Spółdzielnia Socjalna "Zbójeński Kredens" (reprezentant - Joanna Tabor") gospodarczy
55. Marta Wesołowska gospodarczy
56. Bartosz Potęga gospodarczy
57. Julia Szynkiewicz gospodarczy
58. Kamil Głowacki społeczny
59. Marlena Melkowska gospodarczy

Stan na dzień 09.11.2023 r.

Członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - deklaracje przystąpienia w charakterze członka zwyczajnego (do pobrania):

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2023-06-05