Banery

O nas

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) i istnieje od 2006 r. Głównym założeniem LGD są działania oddolne - dbałość o rozwój i promocja własnego regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów. LGD stanowi partnerstwo trójsektorowe i wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich członków - przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego (przedsiębiorców) i społecznego (lokalne organizacje pozarządowe, lokalni liderzy) oraz mieszkańców. Obszar LGD "Dolina Drwęcy" pokrywa się z granicami administracyjnymi powiatu golubsko-dobrzyńskiego obejmując wszystkie jego gminy - Miasto Golub-Dobrzyń, Gminę Golub-Dobrzyń, Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Radomin, Gminę Ciechocin i Gminę Zbójno.

Do organów statutowych należą:

  •  Walne Zebranie Członków,
  •  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":
Lp. Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia Funkcja w strukturze LGD
1. Magdalena Gadomska Prezes
2. Marta Iwan-Łęgowska Wiceprezes
3. Janusz Gurtowski Skarbnik
4. Anna Miętka Sekretarz Zarządu
5. Danuta Malecka Członek Zarządu
6. Sławomir Rożek Członek Zarządu
7. Henryk Kowalski Członek Zarządu

- Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":

Lp. Członek Rady Reprezentowana gmina Reprezentowany sektor Nazwa reprezentowanej instytucji
1. Andrzej Okruciński Gmina Ciechocin publiczny Gmina Ciechocin
2. Franciszek Gutowski Gmina Ciechocin publiczny Powiat Golubsko-Dobrzyński
3. Bożena Rymanowska Gmina Kowalewo Pomorskie publiczny oraz mieszkaniec -
4. Kamila Kozłowska Gmina Miasto Golub-Dobrzyń publiczny -
5. Krzysztof Pieczka Gmina Golub-Dobrzyń publiczny oraz mieszkaniec -
6. Piotr Wolski Gmina Radomin publiczny Gmina Radomin
7. Katarzyna Kukielska Gmina Zbójno publiczny Gmina Zbójno
8. Dariusz Deja Gmina Miasto Golub-Dobrzyń społeczny

Dziedzictwo Narodowe TE CUM ET PRO TE

9. Urszula Skrzeszewska Gmina Golub-Dobrzyń społeczny Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic
10. Tomasz Jeszka Gmina Golub-Dobrzyń gospodarczy -
11. Iwona Olszewska Gmina Kowalewo Pomorskie mieszkaniec -
12. Jadwiga Grela Gmina Zbójno mieszkaniec -
13. Małgorzata Grzywińska Gmina Zbójno społeczny Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic
14. Mariusz Jasieniecki Gmina Golub-Dobrzyń gospodarczy -
15. Łukasz Łakomiec Gmina Radomin mieszkaniec -

- Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":

Lp. Członek Komisji Rewizyjnej Funkcja w strukturze LGD
1. Ewa Chmielewska Przewodnicząca Komisji
2. Katarzyna Drożdża Członek Komisji
3. Hanna Szwaracka Członek Komisji

- Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":

Lp. Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia Reprezentowany sektor
1.

Gmina Zbójno (reprezentant - Katarzyna Kukielska)

publiczny
2.

Gmina Kowalewo Pomorskie (reprezentant - Jacek Żurawski)

publiczny
3.

Gmina Golub-Dobrzyń (reprezentant - Marek Ryłowicz)

publiczny
4. Gmina Radomin (reprezentant - Piotr Wolski) publiczny
5.

Gmina Ciechocin (reprezentant - Andrzej Okruciński)

publiczny
6. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (reprezentant Mariusz Piątkowski) publiczny
7. Powiat Golubsko-Dobrzyński (reprezentant - Franciszek Gutowski) publiczny
8. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia (reprezentant - Karolina Kowalska) społeczny
9. Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo (reprezentant - Urszula Arentowicz) społeczny
10. Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic (reprezentant - Aleksandra Dulczewska) społeczny
11. Stowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim "STOROL" (reprezentatnt - Jerzy Behrendt) gospodarczy
12. Towarzystwo Rozwoju Gminy Ciechocin "Nasza Gmina" (reprezentant - Alicja Chylewska) społeczny
13. Stowarzyszenie "Tobie My" (reprezentant - Benedykt Mroziński) społeczny
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Rużu (reprezentant - Maria Olszewska) społeczny
15. Towarzystwo Rozwoju Wsi Skępsk i Okolic (reprezentant - Ewa Chmielewska) społeczny
16. Maria Gregorowicz społeczny
17. Marta Iwan-Łęgowska społeczny
18. Jacek Dowgiałło społeczny
19. Marcin Szynkiewicz społeczny
20. Elżbieta Górzyńska społeczny
21. Jadwiga Grela mieszkaniec
22. Magdalena Gadomska społeczny
23. Małgorzata Kuroś gospodarczy
24. Joanna Piasecka  społeczny
25. Janusz Gurtowski społeczny
26. Danuta Malecka mieszkaniec
27. Renata Faluta-Kaszubowska społeczny
28. Renata Kałuża społeczny
29. Grupa Producentów Trzody Chlewnej "STOROL - TUCZ" Sp. z o.o. (reprezentant - Grzegorz Perełka) gospodarczy
30. Anna Rzążewska społeczny
31. Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i Okolic (reprezentant - Hanna Szwaracka) społeczny
32. Marzena Marcinkowska mieszkaniec
33. Barbara Martewicz społeczny
34. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim (reprezentant - Barbara Niewidział) społeczny
35. Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskowęsach (reprezentant - Przemysław Lewandowski) społeczny
36. Janusz Wiwatowski społeczny
37. Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic (reprezentant - Małgorzata Grzywińska społeczny
38. Krzysztof Pieczka mieszkaniec
39. Wioletta Szymańska mieszkaniec
40. Sławomir Kowalski mieszkaniec
41. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury ANIMATOR (reprezentant - Waldemar Licznerski społeczny
42. Tomasz Jeszka gospodarczy
43. Dziedzictwo Narodowe TE CUM ET PRO TE (reprezentant - Dariusz Deja) społeczny
44. Michał Piotrowski mieszkaniec
45. FOTO VIDEORobert Krępeć (reprezentant - Robert Krępeć) gospodarczy
46. Anna Mejger gospodarczy
47. Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic (reprezentant - Urszula Skrzeszewska) społeczny
48. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrowite Golubskie (reprezentant - Brygida Izajasz) społeczny
49. Henryk Kowalski gospodarczy
50. Koło Gospodyń Wiejskich w Podzamku Golubskim (reprezentant - Katarzyna Drożdża) społeczny
51. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku (reprezentant - Małgorzata Kamińska) społeczny
52. Michał Piotrowicz mieszkaniec
53. Kamila Gołębiewska mieszkaniec
54. Monika Szlejer mieszkaniec
55. Bożena Rymanowska mieszkaniec
56. Małgorzata Fryc mieszkaniec
57. Ewa Dąbkowska mieszkaniec
58. Wiktor Kamiński mieszkaniec
59. Lidia Jankowska mieszkaniec
60. Przemysław Osiński społeczny
61. Dorota Sumińska mieszkaniec
62. Kamila Kozłowska mieszkaniec
63. Michał Klafczyński mieszkaniec
64. Małgorzata Dębińska mieszkaniec
65. Iwona Olszewska mieszkaniec
66. Marcin Behrendt gospodarczy
67. Mariusz Jasieniecki gospodarczy
68. Łukasz Łakomiec mieszkaniec
69. Anna Miętka mieszkaniec
70. Sławomir Rożek mieszkaniec
71. Spółdzielnia Socjalna "Zbójeński Kredens" (reprezentant - Joanna Tabor" gospodarczy
72. Marta Zielińska gospodarczy
73. Bartosz Potęga gospodarczy
74. Julia Szynkiewicz gospodarczy

Stan na dzień 29.06.2022 r.

 

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2020-10-09