Banery

O nas

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) i istnieje od 2006 r. Głównym założeniem LGD są działania oddolne - dbałość o rozwój i promocja własnego regionu oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów. LGD stanowi partnerstwo trójsektorowe i wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich członków - przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego (przedsiębiorców) i społecznego (lokalne organizacje pozarządowe, lokalni liderzy) oraz mieszkańców. Obszar LGD "Dolina Drwęcy" pokrywa się z granicami administracyjnymi powiatu golubsko-dobrzyńskiego obejmując wszystkie jego gminy - Miasto Golub-Dobrzyń, Gminę Golub-Dobrzyń, Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Radomin, Gminę Ciechocin i Gminę Zbójno.

Do organów statutowych należą:

  •  Walne Zebranie Członków,
  •  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":
Lp. Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia Funkcja w strukturze LGD
1. Magdalena Gadomska Prezes
2. Marta Iwan-Łęgowska Wiceprezes
3. Janusz Gurtowski Skarbnik
4. Danuta Malecka Członek Zarządu
5. Janusz Wiwatowski Członek Zarządu
6. Elżbieta Górzyńska Członek Zarządu
7. Marcin Szynkiewicz Członek Zarządu

- Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":

Lp. Członek Rady Reprezentowana gmina Reprezentowany sektor Nazwa reprezentowanej instytucji
1. Andrzej Okruciński Gmina Ciechocin publiczny Gmina Ciechocin
2. Franciszek Gutowski Gmina Ciechocin publiczny Powiat Golubsko-Dobrzyński
3. Bożena Rymanowska Gmina Kowalewo Pomorskie publiczny oraz mieszkaniec -
4. Kamila Kozłowska Gmina Miasto Golub-Dobrzyń publiczny -
5. Krzysztof Pieczka Gmina Golub-Dobrzyń publiczny oraz mieszkaniec -
6. Piotr Wolski Gmina Radomin publiczny Gmina Radomin
7. Katarzyna Kukielska Gmina Zbójno publiczny Gmina Zbójno
8. Dariusz Deja Gmina Miasto Golub-Dobrzyń społeczny

Dziedzictwo Narodowe TE CUM ET PRO TE

9. Urszula Skrzeszewska Gmina Golub-Dobrzyń społeczny Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic
10. Tomasz Jeszka Gmina Golub-Dobrzyń gospodarczy -
11. Iwona Olszewska Gmina Kowalewo Pomorskie mieszkaniec -
12. Jadwiga Grela Gmina Zbójno mieszkaniec -
13. Małgorzata Grzywińska Gmina Zbójno społeczny Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic
14. Mariusz Jasieniecki Gmina Golub-Dobrzyń gospodarczy -
15. Łukasz Łakomiec Gmina Radomin mieszkaniec -

- Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":

Lp. Członek Komisji Rewizyjnej Funkcja w strukturze LGD
1. Ewa Chmielewska Przewodnicząca Komisji
2. Katarzyna Drożdża Członek Komisji
3. Henryk Kowalski Członek Komisji

- Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy":

Lp. Nazwa/imię i nazwisko członka stowarzyszenia Reprezentowany sektor
1.

Gmina Zbójno (reprezentant - Katarzyna Kukielska)

publiczny
2.

Gmina Kowalewo Pomorskie (reprezentant - Jacek Żurawski)

publiczny
3.

Gmina Golub-Dobrzyń (reprezentant - Marek Ryłowicz)

publiczny
4. Gmina Radomin (reprezentant - Piotr Wolski) publiczny
5.

Gmina Ciechocin (reprezentant - Andrzej Okruciński)

publiczny
6. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń (reprezentant Mariusz Piątkowski) publiczny
7. Powiat Golubsko-Dobrzyński (reprezentant - Franciszek Gutowski) publiczny
8. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia (reprezentant - Karolina Kowalska) społeczny
9. Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo (reprezentant - Urszula Arentowicz) społeczny
10. Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic (reprezentant - Aleksandra Dulczewska) społeczny
11. Stowarzyszenie Rolników w Kowalewie Pomorskim "STOROL" (reprezentatnt - Jerzy Behrendt) gospodarczy
12. Towarzystwo Rozwoju Gminy Ciechocin "Nasza Gmina" (reprezentant - Alicja Chylewska) społeczny
13. Stowarzyszenie "Tobie My" (reprezentant - Benedykt Mroziński) społeczny
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Rużu (reprezentant - Maria Olszewska) społeczny
15. Towarzystwo Rozwoju Wsi Skępsk i Okolic (reprezentant - Ewa Chmielewska) społeczny
16. Maria Gregorowicz społeczny
17. Marta Iwan-Łęgowska społeczny
18. Jacek Dowgiałło społeczny
19. Marcin Szynkiewicz społeczny
20. Elżbieta Górzyńska społeczny
21. Jadwiga Grela mieszkaniec
22. Magdalena Gadomska społeczny
23. Małgorzata Kuroś gospodarczy
24. Joanna Piasecka  społeczny
25. Janusz Gurtowski społeczny
26. Danuta Malecka mieszkaniec
27. Renata Faluta-Kaszubowska społeczny
28. Renata Kałuża społeczny
29. Grupa Producentów Trzody Chlewnej "STOROL - TUCZ" Sp. z o.o. (reprezentant - Grzegorz Perełka) gospodarczy
30. Mariusz Jasieniecki gospodarczy
31. Anna Rzążewska społeczny
32. Stowarzyszenie Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i Okolic (reprezentant - Hanna Szwaracka) społeczny
33. Marzena Marcinkowska mieszkaniec
34. Barbara Martewicz społeczny
35. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim (reprezentant - Barbara Niewidział) społeczny
36. Ochotnicza Straż Pożarna w Pluskowęsach (reprezentant - Przemysław Lewandowski) społeczny
37. Bożena Watkowska społeczny
38. Janusz Wiwatowski społeczny
39. Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic (reprezentant - Małgorzata Grzywińska społeczny
40. Krzysztof Pieczka mieszkaniec
41. Wioletta Szymańska mieszkaniec
42. Sławomir Kowalski mieszkaniec
43. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury ANIMATOR (reprezentant - Waldemar Licznerski społeczny
44. Tomasz Jeszka gospodarczy
45. Dziedzictwo Narodowe TE CUM ET PRO TE (reprezentant - Dariusz Deja) społeczny
46. Michał Piotrowski mieszkaniec
47. FOTO VIDEORobert Krępeć (reprezentant - Robert Krępeć) gospodarczy
48. Anna Mejger gospodarczy
49. Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic (reprezentant - Urszula Skrzeszewska) społeczny
50. Okręg PZW Tpruń Koło Miejskie PZW Drwęca Golub-Dobrzyń (reprezentant - Kazimierz Blokowski) społeczny
51. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrowite Golubskie (reprezentant - Brygida Izajasz) społeczny
52. Henryk Kowalski gospodarczy
53. Koło Gospodyń Wiejskich w Podzamku Golubskim (reprezentant - Katarzyna Drożdża) społeczny
54. Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku (reprezentant - Małgorzata Kamińska) społeczny
55. Michał Piotrowicz mieszkaniec
56. Kamila Gołębiewska mieszkaniec
57. Monika Szlejer mieszkaniec
58. Bożena Rymanowska mieszkaniec
59. Małgorzata Fryc mieszkaniec
60. Karolina Kowalska mieszkaniec
61. Ewa Dąbkowska mieszkaniec
62. Wiktor Kamiński mieszkaniec
63. Lidia Jankowska mieszkaniec
64. Przemysław Osiński społeczny
65. Dorota Sumińska mieszkaniec
66. Kamila Kozłowska mieszkaniec
67. Michał Klafczyński mieszkaniec
68. Małgorzata Dębińska mieszkaniec
69. Iwona Olszewska mieszkaniec
70. Marcin Behrendt gospodarczy
71. Łukasz Łakomiec mieszkaniec

Stan na dzień 26.10.2020 r.

 

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2020-10-09