Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, ul. Kościuszki 8 w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2024

W dniu 15 lutego 2024 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2024

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023r. (środa) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 04 października 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 04 października 2023r. (środa) o godz. 13:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2023

W dniu 30 sierpnia 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2023 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2023

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2023/G

W dniu 22 czerwca 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2023/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2023/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - zwiększenie kwoty dofinansowania operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2022

W dniu 29 maja 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020 - zwiększenie kwoty dofinansowania na wniosek Beneficjenta w ramach naboru wniosków nr 2/2022

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - zwiększenie kwoty dofinansowania operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2022

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 02 marca 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 02 marca 2023r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2022

W dniu 10 lutego 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2022 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2022

W dniu 10 lutego 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2022 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2022

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2022

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 15 grudnia 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 15 września 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 września 2022r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2022/G

W dniu 29 sierpnia 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2022/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2022/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 08 sierpnia 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2022

W dniu 11 lipca 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) w zakresie: Projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży (EFRR)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2022

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lipca 2022r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2022/G

W dniu 20 czerwca 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2022/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2022/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 09 maja 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 09 maja 2022r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2022

W dniu 06 kwietnia 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2022 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2022

Posiedzenie odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 marca 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 marca 2022r. (piątek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 lutego 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 lutego 2022r. (piątek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 6/2021/G

W dniu 19 stycznia 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 6/2021/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2021/G

W dniu 19 stycznia 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 5/2021/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 6/2021/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022r. (środa) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2021/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022r. (środa) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 grudnia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021r. (piątek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 28 października 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 października 2021r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

W dniu 14 października 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie usunięcia oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa w dokumentacji dostarczonej w wyniku uwzględnienia protestu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 07 października 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantów przez Gratobiorców.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 października 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 07 października 2021r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 26 sierpnia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantów przez Gratobiorców.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021r. (czwartek) o godz. 14:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WTNP/5 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nabór wniosków nr 2/2021

W dniu 12 sierpnia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - ponowna ocena operacji nr 2021/WTNP/5 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WTNP/5 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 2/2021

Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021r. (czwartek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nabór wniosków nr 1/2021

W dniu 08 lipca 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - ponowna ocena operacji nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2021/WRP/3 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 1/2021

Posiedzenie odbędzie się w dniu 08 lipca 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 09 czerwca 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 09 czerwca 2021r. (środa) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 2/2021

Rada LGD w związku z otrzymanym w dniu 27.05.2021r. protestem, po przeprowadzeniu autokontroli, podjęła w trybie obiegowym w dniu 28.05.2021r. uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/WTNP/5 dot. konkursu nr 2/2021.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2021/G

W dniu 27 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2021/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2021/G

W dniu 25 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2021/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2021/G

W dniu 25 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2021/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 18 maja 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) oraz Grantobiorców.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2021/G

W dniu 18 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2021/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2021/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 maja 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2021

W dniu 17 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowania działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2021/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2021r. (wtorek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2021/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2021r. (wtorek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2021/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. (wtorek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 maja 2021r. (wtorek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2021

Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 1/2021

Rada LGD w związku z otrzymanym w dniu 20.04.2021r. protestem, po przeprowadzeniu autokontroli, podjęła w trybie obiegowym w dniu 26.04.2021r. uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2021/WRP/3 dot. konkursu nr 1/2021.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2021

W dniu 14 kwietnia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2021

Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021r. (środa) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 17 marca 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów i Grantobiorców.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 17 marca 2021r. (środa) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020/G

W dniu 10 lutego 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 5/2020/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa)

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 lutego 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2020/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2021r. (środa) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2021r. (środa) o godz. 14:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2020/G

W dniu 27 stycznia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2020/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2020

W dniu 27 stycznia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5/2020 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20) w zakresie: Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR).

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 27 stycznia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw).

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2020/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021r. (środa) o godz. 16:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021r. (środa) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021r. (środa) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw) oraz Grantobiorców (aktywizacja społeczno-zawodowa).

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2020/G

W dniu 26 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2020/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2020

W dniu 26 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2020 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2020/G

W dniu 15 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2020/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 15 października 2020r. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2020/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 października 2020r. (czwartek) o godz. 14:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2020/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 15 października 2020r. (czwartek) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2020

W dniu 16 września 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 września 2020r. (środa) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 sierpnia 2020r. (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów oraz Grantobiorców – Firma AdGeo Zbigniew Górecki (nabór nr 5/2018 – rozwój działalności gospodarczej), Gmina Zbójno (nabór nr 2/2018/G – kluby młodzieżowe)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 28 lipca 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów – przeniesienie własności firmy Manufaktura Mebli Szczutkowski Karol na Martę Wiwatowską-Szczutkowską.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 czerwca 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów – podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2020

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2020 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2020

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2020 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2019

W dniu 07 kwietnia 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-346/19) w zakresie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR).

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020r. (wtorek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - rozpatrzenie odwołań dot. naboru wniosków nr 2/2019/G

W dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru aktywizacja społeczno-zawodowa, termin składania wniosków od 16.12.2019r. do 30.12.2019r.).

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie odwołań

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2019/G

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2019/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2019/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2019/G

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2019/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. (czwartekek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2019/G

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2019/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2019/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2019

W dniu 22 stycznia 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2019 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020r. (środa) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 grudnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – p, Monikę Górecką, tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów; nr Umowy o przyznaniu pomocy: 00617-6935-UM0211068/18 z dnia 03 czerwca 2019r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019r. (wtorek) o godz. 16:15  w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2019

W dniu 07 października 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2019 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 07 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2019

W dniu 12 sierpnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19) w zakresie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR).

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2019

W dniu 12 sierpnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2019 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 18 marca 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" o godz. 17:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł operacji: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe; nr Umowy o przyznaniu pomocy: WP-II-C.433.7.15.2018 z dnia 31 stycznia 2019r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 17:15  w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2018/G

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2018/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2018/G

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:45 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2018/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o  charakterze środowiskowym)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2018/G

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2018/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2018/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 18:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2018/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:45 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2018/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2018

W dniu 18 września 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 5/2018 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2018r. (wtorek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2018

W dniu 30 sierpnia 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2018 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018r. (czwartek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2018

W dniu 19 lipca 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) w zakresie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR).

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 lipca 2018r. (czwartek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2018

W dniu 21 czerwca 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2018 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2018

W dniu 21 czerwca 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2018 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 18:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - ponowna ocena wniosku nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - nabór wniosków nr 4/2017

W dniu 18 grudnia 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2017 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie - ponowna ocena operacji nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 4/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017r. poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 4/2017

Rada LGD w związku z otrzymanym w dniu 23.10.2017r. protestem, po przeprowadzeniu autokontroli, podjęła w trybie obiegowym w dniu 06.11.2017r. uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/WRP/1 dot. konkursu nr 4/2017.

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 3/2017

Rada LGD w związku z otrzymanym w dniu 03.10.2017r. protestem, po przeprowadzeniu autokontroli, podjęła w trybie obiegowym w dniu 19.10.2017r. uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2017/WTNP/7 dot. konkursu nr 3/2017.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2017

W dniu 03 października 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2017 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 03 października 2017r. (wtorek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2017

W dniu 20 września 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2017 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 września 2017r. (środa) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Podjęcie uchwał korygujących w trybie obiegowym - nabór wniosków nr 1/2017

W dniu 13.07.2017r. do Biura LGD wpłynęły uwagi z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dotyczące naboru wniosków nr 1/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2017

W dniu 29 maja 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2017 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2017

W dniu 29 maja 2017r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2017 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2017

Posiedzenie odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.