Banery

Dokumenty wewnętrzne

Regulamin organizacyjny Rady
statut

Regulamin Zarządu

Regulamin i klauzula informacyjna newslettera LGD "Dolina Drwęcy"

Określa się zasady korzystania z Newslettera Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD „Dolina Drwęcy”)...

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. LGD „Dolina Drwęcy”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że...

Ankiety monitorujące

Ankieta dotycząca badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy

https://forms.gle/BWz4Y7hxDJrBpsNK7

Ankieta badania efektów działań komunikacyjnych i promocyjnych na potrzeby badania poziomu satysfakcji wnioskodawców LGD w zakresie jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR:

https://forms.gle/YKnZ5ejLR3p3Fs3f9

Ankiety monitorujące dla beneficjentów: