Banery

Dokumenty wewnętrzne

Regulamin organizacyjny Rady
statut

Regulamin Zarządu

Ankiety monitorujące

Ankieta dotycząca badania satysfakcji wnioskodawców LGD dot. jakości świadczonej przez LGD pomocy na etapie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy

https://forms.gle/BWz4Y7hxDJrBpsNK7

Ankieta badania efektów działań komunikacyjnych i promocyjnych na potrzeby badania poziomu satysfakcji wnioskodawców LGD w zakresie jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR:

https://forms.gle/YKnZ5ejLR3p3Fs3f9

Ankiety monitorujące dla beneficjentów: