Banery

Konsultacje zmian LSR

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Statutu!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Statutu. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Statutu!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Statutu. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian załączników LSR!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji oraz Regulaminu Rady.

Konsultacje zmian Lokalnych kryteriów wyboru!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Lokalnych kryteriów wyboru

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji.

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji oraz procedury oceny i wyboru operacji!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji oraz procedury oceny i wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru operacji oraz procedury oceny i wyboru operacji!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru operacji oraz procedury oceny i wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Rady!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Rady. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Kryteriów wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są również dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Spotkania konsultacyjne odbędą się podczas naszych comiesięcznych spotkań z mieszkańcami.

Konsultacje zmian LSR i dokumentów towarzyszących!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz dokumentów towarzyszących. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są również dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Spotkania konsultacyjne odbędą się podczas naszych comiesięcznych spotkań z mieszkańcami.

Konsultacje zmian kryteriów wyboru!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Kryteriów wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Zmiana statutu - konsultacje!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi zmianami.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Statutu wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami. Projekt LSR oraz Statutu jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Umowa na realizację LSR na lata 2014-2020 podpisana!!!

W dniu 19 maja 2016r. w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" brały w niej udział Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan.
 • informacja do dofanansowaniu ze środków EFRROW

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - konsultacje projektu dokumentu!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" informuje że w Biurze Stowarzyszenia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) dostępny jest projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" do wizyty w Biurze i zapoznania się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-12-11

Ankieta - plan komunikacji!!!

    Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poprzez wypełnienie niniejszej ankiety.

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza do konsultacji Diagnozę, Analizę SWOT oraz propozycje celów i przedsięwzięć będące kluczowymi elementami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Masz ciekawy pomysł na rozwój swojej miejscowości - zgłoś go do nas!!!

    Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" będzie realizowana w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 i 11).
    Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów mailowo na adres: lgddolinadrwecy@neostrada.pl

    W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:

 • rozwój przedsiębiorczości społecznej;
 • rewitalizacja miejscowości;
 • integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
 • organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna;
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
 • rozwój produktów lokalnych;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wspólnie możemy zmienić nasz Powiat!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-08-18

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współtworzenie tego ważnego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do naszego Biura celem wypełnienia ankiety konsultacyjnej bądź zgłaszanie pomysłów na działania, które chcą Państwo abyśmy realizowali. Chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania!

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem.
    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem.

Społeczne konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zamieszcza projekt zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji. Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" prosimy o konsultację tego dokumentu i zgłaszanie ewentualnych uwag do biura LGD.

Społeczne konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zamieszcza projekt zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji. Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" prosimy o konsultację tego dokumentu i zgłaszanie ewentualnych uwag do biura LGD.

Społeczne konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zamieszcza projekt zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji. Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Prosimy o konsultację tego dokumentu i zgłaszanie ewentualnych uwag do biura LGD...

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian.

Społeczne konsultacje dokumentu Lokalnej Strategi Rozwoju z mieszkańcami obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" prowadzi konsultacje dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju z mieszkańcami obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".