Banery

Nabory

Poniżej link, pod którym znajdą Państwo aktualne wzory dokumentów stosowane podczas naborów wniosków:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Poniżej link, pod którym znajdą Państwo aktualne zasady przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR wynikające z przepisów prawa krajowego:

http://www.mojregion.eu/index.php/prow/akty-prawne/legislacja-krajowa