Banery

Aktualności

Aktualności

 • Ostatnie umowy o powierzenie grantów podpisane!

   Ostatnie umowy o powierzenie grantów podpisane!

  29.09.2022

  W dniu 28.09.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano ostatnie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

  W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty...

 • Zapraszamy zainteresowanych do Biura po terminarze i kalendarze na 2023 r.!

   Zapraszamy zainteresowanych do Biura po terminarze i kalendarze na 2023 r.!

  27.09.2022

      Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach projektu "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2022 r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją gminę?". 

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  19.09.2022

  W dniu 15 września 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierenie grantu przez Grantobiorców.

 • Dziękujemy za udział w Pikniku "JESIEŃ W DOLINIE DRWĘCY"

   Dziękujemy za udział w Pikniku "JESIEŃ W DOLINIE DRWĘCY"

  14.09.2022
   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowała 10 września 2022 r. Piknik „JESIEŃ W DOLINIE DRWĘCY” w Nowogrodzie (Gmina Golub-Dobrzyń). 
   
  Głównym celem Imprezy było...
 • Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju - PODSUMOWANIE 2022 R.

   Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju - PODSUMOWANIE 2022 R.

  08.09.2022

  Podczas tegorocznych imprez na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (obszarze LSR) można było spotkać nasze Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Gościliśmy na...

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  08.09.2022

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 15 września 2022r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 • Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Drwęcy" we wrześniu 2022 r.

   Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Drwęcy" we wrześniu 2022 r.

  31.08.2022

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska w ramach ostatnich już w tym roku Mobilnych Punktów Informacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Drwęcy" we wrześniu 2022 r. podczas Dożynek Gminnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Wspólnie z nami będą Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego. Będziecie mogli spotkać nas...

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2022/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2022/G

  31.08.2022

  W dniu 29 sierpnia 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2022/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

 • Serdecznie zapraszamy na naszą ostatnią Imprezę promocyjną Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz naborów Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy".

   Serdecznie zapraszamy na naszą ostatnią Imprezę promocyjną Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz naborów Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy".

  29.08.2022

  Serdecznie zapraszamy na naszą ostatnią Imprezę promocyjną Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz naborów Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Tym razem będziemy w Gminie Golub-Dobrzyń w miejscowości Nowogród. :) 

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2022/G

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2022/G

  22.08.2022

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 29 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 14:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2022/G (zakres tematyczny naboru utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, termin składania wniosków od 24.06.2022r. do 08.07.2022r.).