Banery

Aktualności

Aktualności

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  19.04.2021

  W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2021

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2021

  15.04.2021

  W dniu 14 kwietnia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 • Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

   Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

  13.04.2021

  W dniu 12.04.2021r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2021

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2021

  07.04.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 14 kwietnia 2021r. (środa) o godz. 13:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2021 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 03.02.2021r. do 17.02.2021r.).

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  07.04.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 15 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 •  Zapraszamy na szkolenie!!!

  24.03.2021

  Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantów.

  Miejsce szkolenia: 
  Biuro Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy",
  Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń
      
  Termin szkolenia: 30.03.2021r.  
  godz.: 10:00-14:00

  W związku z obowiązującymi zasadami sanitarnymi w każdym spotkaniu może uczestniczyć tylko 5 osób dlatego obowiązuje telefoniczna (56 682 03 53) lub mailowa (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl) rejestracja na szkolenie.

 • Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku w Dolinie Drwęcy"

   Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku w Dolinie Drwęcy"

  23.03.2021

  Przypominamy, że trwa konkurs plastyczny "Cztery pory roku w Dolinie Drwęcy".

  Konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

  Termin nadsyłania prac: 30.04.2021

  Ogłoszenie wyników: 14.05.2021

   

  Szczegóły: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/285,konkursy

 • Współpraca z grzybami w tle

   Współpraca z grzybami w tle

  23.03.2021

  Przygotowania do realizacji projektu współpracy pn. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych” na ostatniej prostej. Obecnie trwa weryfikacja uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy, a w najbliższym czasie spodziewamy się podpisania umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota wsparcia to blisko 222 000,00 zł.

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  19.03.2021

  W dniu 17 marca 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów i Grantobiorców.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021/G

  19.03.2021

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny