Banery

Aktualności

Aktualności

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  11.05.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 18 maja 2021r. (wtorek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) oraz Grantobiorców.

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2021

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2021

  10.05.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 17 maja 2021r. (poniedziałek) o godz. 13:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2021 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 17.03.2021r. do 31.03.2021r.).

 •  Aktywność lokalnej młodzieży – projekty odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) - diagnoza potrzeb

  04.05.2021

  W związku z przygotowywaniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zapraszamy do udziału w diagnozie, która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają młodzi ludzie, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego poniżej 25 roku życia. Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny. 

  Ankieta do wypełnienia będzie aktywna przez 3 tygodnie do 25.05.2021r.

 • Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 1/2021

   Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 1/2021

  27.04.2021

  W dniu 20.04.2021 r. p. Przemysław Rutkowski, Firma Usługi Leśne Przemysław Rutkowski, złożył protest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków. Biuro LGD poinformowało Przewodniczącą Rady o wniesionym proteście w celu dokonania oceny wstępnej złożonego protestu. W dniu 20.04.2021 r. w ramach oceny wstępnej złożonego protestu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wyjaśnienia Wnioskodawcy nie mają wpływu na decyzję podjętą przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” w dniu 14.04.2021r. i zadecydowała o podtrzymaniu decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu i podjęciu uchwały w trybie obiegowym. 

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  19.04.2021

  W dniu 15 kwietnia 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2021

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2021

  15.04.2021

  W dniu 14 kwietnia 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2021 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 • Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

   Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

  13.04.2021

  W dniu 12.04.2021r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2021

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2021

  07.04.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 14 kwietnia 2021r. (środa) o godz. 13:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2021 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 03.02.2021r. do 17.02.2021r.).

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  07.04.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 15 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 •  Zapraszamy na szkolenie!!!

  24.03.2021

  Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantów.

  Miejsce szkolenia: 
  Biuro Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy",
  Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń
      
  Termin szkolenia: 30.03.2021r.  
  godz.: 10:00-14:00

  W związku z obowiązującymi zasadami sanitarnymi w każdym spotkaniu może uczestniczyć tylko 5 osób dlatego obowiązuje telefoniczna (56 682 03 53) lub mailowa (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl) rejestracja na szkolenie.