Banery

Aktualności

Aktualności

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  21.10.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 28 października 2021r. (czwartek) o godz. 14:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy.

 • Dziękujemy za udział w pikniku "Muzyczna Jesień w Dolinie Drwęcy"

   Dziękujemy za udział w pikniku "Muzyczna Jesień w Dolinie Drwęcy"

  19.10.2021
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowała 17 października 2021 r. Piknik „Muzyczna Jesień w Dolinie Drwęcy” w Kowalewie Pomorskim.
   
  Głównym celem Pikniku "Muzyczna Jesień w Dolinie Drwęcy" było zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy”, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków.
   
  Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Stowarzyszenie Miłośników Kultury (wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny). Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem p. Marcina Nowaka oraz p. Krzysztofa Sypka - prezesa i wiceprezesa stowarzyszenia. Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD "Dolina Drwęcy" (gm. Kowalewo-Pomorskie, gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, m. Golub-Dobrzyń, gm. Radomin i gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom szereg atrakcji – ...
 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  15.10.2021

  W dniu 07 października 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantów przez Gratobiorców.

 • Informacja z posiedzenia Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

   Informacja z posiedzenia Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

  15.10.2021

  W dniu 14 października 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie usunięcia oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa w dokumentacji dostarczonej w wyniku uwzględnienia protestu.

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - usunięcie oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa

  07.10.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 14 października 2021r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy usunięcia oczywistych omyłek na wezwanie Zarządu Województwa w dokumentacji dostarczonej w wyniku uwzględnienia protestu: operacja nr 2021/WTNP/5 złożona w ramach naboru wniosków nr 2/2021 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 17.03.2021  do 31.03.2021). 

 •  Serdecznie zapraszamy na naszą kolejną w tym roku imprezę promocyjną!

  30.09.2021

  9k=

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  30.09.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 07 października 2021r. (czwartek) o godz. 14:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.

 • Konferencja "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim"

   Konferencja "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim"

  24.09.2021
      Dziś (24.09.2021 r.) mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Konferencji "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim", która odbyła się w Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
   
      Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" podpisaliśmy list intencyjny deklarujący wsparcie rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Rajd Pieszy do Płonnego

   Rajd Pieszy do Płonnego

  20.09.2021
  18 września 2021 r. odbył się Rajd Pieszy do Płonnego, który miał na celu promocję Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy".  Pogoda pomimo porannych kaprysów dopisała i nasze gadżety niespodzianki - peleryny przeciwdeszczowe zostały niewykorzystane. 
   
 • „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”

   „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”

  17.09.2021
  Jesteśmy w trakcie realizacji projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.
  Celem projektu jest wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji służących wzmocnieniu kapitału społecznego
  oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulinarnego, a także promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. W ramach zadania własnego wykonaliśmy peleryny przeciwdeszczowe.