Banery

Aktualności

Aktualności

 •  Zapraszamy na szkolenie!!!

  05.12.2020

  Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantu.

  Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń
      
  Termin szkolenia: 09.12.2020r.  godz.: 08:00-12:00, 13:00-17:00  

   

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

  03.12.2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR).

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G

  03.12.2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020/G

  03.12.2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020/G - aktywizacja społeczno-zawodowa.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G

  03.12.2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G

  03.12.2020

  Nabór wniosków nr 3/2020/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny. 

 •  Dodatkowe środki na wdrażanie LSR!!!

  27.11.2020

  W dniu 25 listopada 2020 r. podpisaliśmy aneks do umowy ramowej, w ramach którego środki z PROW 2014-2020 w naszej LSR zostały przewalutowane z PLN na EURO, w związku z czym pojawiły sie oszczędności wynikające z różnic kursowych, które pozwolą w I połowie 2021 r. ogłosić dodatkowe nabory wniosków w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. Efektem tego będą nowe miejsca pracy, które przyczynią się do rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • Projekt współpracy „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”

   Projekt współpracy „Rzuć wszystko, idź na grzyby!”

  23.11.2020

  Współpraca z grzybami w tle
  20 listopada złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek jest konsekwencją zawartego w październiku porozumienia o wspólnej realizacji projektu współpracy między czterema partnerami: Stowarzyszeniem LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszeniem LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszeniem LGD "Dolina Drwęcy". Umowa określa zasady i sposób realizacji krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”. 

 • Konsultacje zmian Lokalnych kryteriów wyboru!!!

   Konsultacje zmian Lokalnych kryteriów wyboru!!!

  16.11.2020

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Lokalnych kryteriów wyboru. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). 

 • Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy

   Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy

  03.11.2020

  W dniu 14.10.2020r. 4 LGD: Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszenie LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy", podpisało umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy. Umowa określa zasady i sposób realizacji krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.