AKTUALNOŚCI
DZISIAJ JEST: 26 września 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Justyny, Damiana
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI >

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2020

W dniu 16 września 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne!!!

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne podczas którego będzie można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR, w szczególności w zakresie wsparcia przedsiębiorczości oraz aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej

Miejsce spotkania: Restauracja „Kaprys”, ul. Kilińskiego 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

Termin spotkania: 24.09.2020r. godz.: 10:00-14:00

 • spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-09-16

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 września 2020r. (środa) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!!!

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 4/2020 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie), w dniu 06.08.2020r. w Restauracji Kaprys w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-08-20

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 sierpnia 2020r. (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów oraz Grantobiorców – Firma AdGeo Zbigniew Górecki (nabór nr 5/2018 – rozwój działalności gospodarczej), Gmina Zbójno (nabór nr 2/2018/G – kluby młodzieżowe)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 29.07.2020r. (środa) w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS) przed planowanymi w tym roku naborami wniosków o powierzenie grantu w następujących zakresach tematycznych:

- kluby młodzieżowe,

- lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-08-03

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 28 lipca 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów – przeniesienie własności firmy Manufaktura Mebli Szczutkowski Karol na Martę Wiwatowską-Szczutkowską.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 lipca 2020r. (wtorek) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zapraszamy na szkolenie!!!

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie: wsparcia podejmowania oraz rozwoju istniejących przedsiębiorstw

Miejsce szkolenia: Restauracja „Kaprys”, ul. Kilińskiego 7, 87-400 Golub-Dobrzyń

Termin szkolenia: 06.08.2020r. godz.: 08:00-16:00

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

W dniu 08.07.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielenia wsparcia na operacje w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-07-16

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym!!!

Prezes Magdalena Gadomska wręczyła dzisiaj Laureatom konkursu plastycznego "Piękno drzemiące w kolorach przyrody" nagrody i kalendarze z ich pracami  Jeszcze raz wszystkim GRATULUJEMY!!!

 • Laureatki miejsc I-III
 • wyróżnienia
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-06-29

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 czerwca 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu.

Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020r. planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu.
 • nabory wniosków o powierzenie grantu
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-06-25

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniu 22.06.2020r. (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru grantobiorców (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR w Biurze LGD. W związku z najbliższą Radą dot. wydania opinii w zakresie zmiany umowy o powierzenie grantu oraz planowanym ogłoszeniem w sierpniu kolejnych naborów na granty, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny grantobiorców, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-06-24

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 17.06.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 15:30 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. (środa) o godz. 15:00, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (sala nr 1 na parterze), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Konsultacje zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji.

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów – podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2020

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2020 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2020

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2020 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
  • autor: Monika Dunajska-Jaćkiewicz - Specjalista ds. projektów, data: 2020-05-21

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2020

Posiedzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Dodatkowe środki dla LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniu 13.05.2020r. Prezes Magdalena Gadomska uczestniczyła w wideokonferencji z Marszałkiem Piotrem Całbeckim oraz Członkiem Zarządu Województwa Anetą Jędrzejewską na temat przyznania dodatkowych środków na wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020. Nasza LGD otrzymała dodatkowe 540 000 zł, które zostaną przeznaczone na rozwój naszego Powiatu w szczególności w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35737-dodatkowe-5-3-miliona-zlotych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-na-wsi

 • wideokonferencja z Marszałkiem
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-05-13

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 28.04.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

Informacja

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną nasze comiesięczne spotkania dla mieszkańców w każdej z Gmin nie będą się odbywały do czasu zakończenia stanu epidemii. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 56 682 03 53.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR

Życzenia świąteczne!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-04-09

Kolejne rozwiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Beneficjentów poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2019

W dniu 07 kwietnia 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 5/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-346/19) w zakresie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR).

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020r. (wtorek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Wyjaśnienia MRiRW odnośnie SARS-CoV-2 w kontekście otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2

Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 prezentujemy wyjaśnienia MRiRW odnośnie SARS-CoV-2 w kontekście otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2

Komunikat związany z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19 w ramach realizacji PROW 2014-2020

Komunikat związany z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19 w ramach realizacji PROW 2014-2020: http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/komunikat-zwiazany-z-obecna-sytuacja-dotyczaca-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2-wywolujacego-chorobe-covid-19-w-ramach-realizacj

Uwaga Wnioskodawcy naborów nr 1/2020 i 2/2020!!!

W dniach 17-31.03.2020r. mają Państwo możliwość złożenia wniosku w ramach naborów nr 1/2020 (podejmowanie działalności) oraz 2/2020 (rozwój działalności). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie (56 682 03 53) bądź mailowo (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl) i dopiero z w pełni gotowym wnioskiem zapraszamy do Biura na punktowane doradztwo, tak aby jak najbardziej zminimalizować ilość osobistych wizyt w naszym Biurze. Zachęcamy również do telefonicznego umawiania się na doradztwo, tak abyśmy mogli maksymalnie zmniejszyć ilość osób przebywających w tym samym momencie w naszym Biurze. Jeśli wniosek będzie przygotowany prawidłowo, to będą mieli Państwo możliwość jego złożenia bezpośrednio po doradztwie, co uniknie konieczności kolejnej wizyty w naszym Biurze. 

Osoby, które ze względów epidemiologicznym zrezygnują z ubiegania się o wsparcie finansowe w aktualnie trwających naborach, informujemy że w II połowie 2020r. będzie jeszcze szansa na uzyskanie wsparcia. 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-03-17

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!!!

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków nr 1/2020 i 2/2020 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie), w dniu 12.03.2020r. w Restauracji Kaprys w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-03-17

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat

Informacja z posiedzenia Rady - rozpatrzenie odwołań dot. naboru wniosków nr 2/2019/G

W dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru aktywizacja społeczno-zawodowa, termin składania wniosków od 16.12.2019r. do 30.12.2019r.).
 • odwołanie s potkań informacyjnych
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-03-11

SPOTKANIA ZOSTAŁY ODWOŁANE!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-03-10

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie odwołań

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 05.03.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-03-04

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy na szkolenie!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-02-28

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05.03.2020 r. (czwartek) o godz. 15:45, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Warsztat refleksyjny

W dniu 23.01.2020 r. odbył się warsztat refleksyjny, który poprowadzili pracownicy Biura LGD "Dolina Drwęcy". W warsztacie udział wzięli członkowie LGD, przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy Gmin z obszaru działania LGD, mieszkańcy oraz pracownicy biura. 

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2019/G

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2019/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2019/G

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2019/G

W dniu 20 lutego 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2019/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym)
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-02-18

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2019/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2019/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. (czwartekek) o godz. 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2019/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 13:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Nabór na stanowisko Animatora rozwoju lokalnej społeczności!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Animatora rozwoju lokalnej społeczności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2019

W dniu 22 stycznia 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2019 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 15.01.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020r. (środa) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zapraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-01-15

Zapraszamy na warsztat refleksyjny!!!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" (Powiat Golubsko-Dobrzyński), w szczególności Beneficjentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach środków LSR, na warsztat refleksyjny.
 • warsztat refleksyjny
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-01-09

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15.01.2020 r. (środa) o godz. 15:45, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
grafika
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
ANKIETA
Jakim działaniem byłbyś/byłabyś zainteresowany/zainteresowana ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 175
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 226699

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-22 15:37

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.06