Banery

Umowa ramowa 2021-2027

Aneks nr 2 do umowy ramowej zawarty w dniu 26 kwietnia 2024 r.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-04-26

Aneks nr 1 do umowy ramowej zawarty w dniu 26 lutego 2024 r.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-04-26

Aktualizacja planu komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-03-14

Plany szkoleń

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-03-07

Umowa ramowa wraz z załącznikami zawarta w dniu 12 grudnia 2023 r. w Toruniu

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-12-19