Banery

Aktualności 2021-2027

Konkurs Plastyczny "Nieznane zakątki Doliny Drwęcy"

Konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Termin nadsyłania prac: 30.04.2024 r.

Ogłoszenie wyników: 14.05.2024 r.

Regulamin konkursu dostępny na stronie, informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 56 682 03-53.