Banery

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostawy kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostarczenia stojaka reklamowego roll up Premium – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie stojaka reklamowego roll up Premium – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: dostarczenia i montażu 2 regałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie i montaż 2 regałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: dostarczenia materiałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostawy kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy biurkowych na 2023 rok – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wykonania i dostawy materiałów promujących – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanię i dostawę materiałów promujących – w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym. Zainteresowane osoby/firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie peleryny przeciwdeszczowej w pokrowcu z logo w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę peleryny przecuwdeszczowej w pokrowcu z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym. Zainteresowane osoby/firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wydruk plakatów. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkolenia. Zainteresowane osoby zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie softshelli w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę softshelli. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie plecaków w ramach projektu współpracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę plecaków. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2020 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2020 rok. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizacji i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z warsztatem refleksyjnym. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursów plastycznych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 namiotów wystawienniczych z logiem i wyposażeniem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę 2 namiotów wystawienniczych z logiem i wyposażeniem. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz kompletem pisaków suchościeralnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę flipchartu magnetycznego mobilnego z blokiem papieru oraz kompletem pisaków suchościeralnych. Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up Premium

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie

ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up Premium.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2019 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2019 rok.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2019 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2019 rok.

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na nagłośnienie spotkań w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na nagłośnienie spotkań  w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów Alchemik w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów Alchemik w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przejażdżek zaprzęgiem konnym w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przejażdżek zaprzęgiem konnym  w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazów papiernictwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazów papiernictwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów kowalstwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów kowalstwa w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów garncarskich w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów garncarskich w ramach projektu „Patrol Historyczny - pogranicze chrześcijaństwa”  - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na prowadzenia przejażdżek konnych w ramach projektu „Patrol Historyczny” - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na prowadzenia przejażdżek konnych w ramach projektu „Patrol Historyczny” - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na realizację Filmu promującego projekt: „Patrol Historyczny” – pogranicze chrześcijaństwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na realizację Filmu promującego projekt:  „Patrol Historyczny – pogranicze chrześcijaństwa”. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Rycerstwo chrześcijańskie XIII w. w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazówRycerstwo chrześcijańskie XIII w. w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Rycerstwo konne zakonne w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie pokazów: Rycerstwo konne zakonne w ramach projektu „Patrol Historyczny- pogranicze chrześcijaństwa” - organizacja żywych spotkań z historią. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do Biura Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy". Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2018 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2018 rok.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2018 rok

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2018 rok.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego na Pojezierze Brodnickie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajmem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego na Pojezierze Brodnickie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego w Bory Tucholskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajmem autokaru wraz z kierowcą do przewozu 30 uczestników wyjazdu studyjnego w Bory Tucholskie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-05-22

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie wizyty studyjnej . Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu plastycznego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji informacyjno-promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizacji konferencji informacyjno-promocyjnej związanej z naborami wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostarczenie środków czystości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie środków czystości. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych.. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację wywiadów/artykułów sponsorowanych w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów ogłoszeniowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wydruk plakatów ogłoszeniowych dotyczących planowanych naborów wniosków oraz terminów szkoleń z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na trenera do przeprowadzenia szkoleń. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas szkoleń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na usługę cateringową podczas szkoleń. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2017 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę terminarzy na 2017 rok.

Zapytanie ofertowe na udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na udział w szkoleniu realizowanym przez podmiot inny niż LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza do składania ofert - świadczenie usług polegających na prowadzeniu obsługi rachunkowo - księgowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2017 rok

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę kalendarzy ściennych na 2017 rok.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 2 stojaków promocyjnych roll-up.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia biura

Zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy promocyjnej

Zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu fotograficznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę nagród dla uczestników konkursu fotograficznego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawu komputerowego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawe i montaż mebli biurowych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na opracowanie i publikację materiałów informacyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu wystawienniczego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na dostawę namiotu wystawienniczego. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na środki czystości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki czystości. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2016r. - w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

 

Zapytanie ofertowe na publikację informacji w prasie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na publikację informacji w prasie. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na wynajem biura

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wynajem biura. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodni0owych na 2015 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy terminarzy tygodniowych na 2015r. - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostarczenia 2 kalkulatorów biurowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące dostarczenia 2 kalkulatorów biurowych - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy ściennych na 2015 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy ściennych na 2015r. - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące zapewnienia transportu opodczas szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące zapewnienia transportu podczas szkolenia z zakresu podejmowania / rozwoju działalności nierolniczej (w tym tworzenia wiosek tematycznych jako sposobu na prowadzenie działalności nierolniczej) - wyjazd studyjny - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy notesów magnetycznych A7

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy notesów magnetycznych A7 - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dorosłych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i dostawy kamizelek odblaskowych dla dorosłych - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2013-06-03

Zaproszenie do składania ofert na zapewnienie noclegu, wyżywienia i parkingu dla uczestników wyjazdu na XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR „Piknik nad Odrą” do Szczecina.

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na koszulki bawełniane

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowena wykonania koszulek bawełnianych (T-shirt Stedman Classic). Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.  

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania koszulek bawełnianych (wyjaśnienei w zakresie rozmiarów koszulek i sztuk).

Poniżej zamieszczamy plik z wyjaśnieniem:

Zaproszenie do składania ofert dotyczącej publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszczazaproszenie do składania oferty dotyczącej publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie  szkolenia z zakresu podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej / różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, w tym z przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie  szkolenia z zakresu podejmowania/rozwoju działalności gospodarczej / różnicowania działalności w kierunku nierolniczym, w tym z przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.  

Zaproszenie do składania ofert dotyczącej opracowania dwóch materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących

Publikacji dwóch materiałów informacyjnych:

 1.  "TRADYCYJNA LUDOWA SZTUKA PRZYRZĄDZANIA POSIŁKÓW a także ZIOŁA I INNE ROŚLINY W APTECE ORAZ KUCHNI MIKROREGIONU GMIN: GOLUB-DOBRZYŃ, KOWALEWO Pomorskie, CIECHOCIN, ZBÓJNO, Radomin" – obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”;
 2. "HISTORIE PRAWDZIWE, POWIASTKI LUDOWE BAJDY ANEGDOTY MIKROREGIONU GMIN: GOLUB-DOBRZYŃ, KOWALEWO Pomorskie, CIECHOCIN, ZBÓJNO, Radomin" – obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”;

Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

  

Zaproszenie do składania ofert dotyczącej opracowania dwóch materiałów informacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowaniadwóch materiałów informacyjnych:

 1.  wykonania uzupełnienia  / dodatku do opracowania pn. "TRADYCYJNA LUDOWA SZTUKA PRZYRZĄDZANIA POSIŁKÓW a także ZIOŁA I INNE ROŚLINY W APTECE ORAZ KUCHNI MIKROREGIONU CZTERECH GMIN:GOLUB-DOBRZYŃ, KOWALEWO, CIECHOCIN, ZBÓJNO"
 2. wykonania uzupełnienia  / dodatku do opracowania pn. "HISTORIE PRAWDZIWE, POWIASTKI LUDOWE BAJDY ANEGDOTY MIKROREGIONU CZTERECH GMIN: GOLUB-DOBRZYŃ, KOWALEWO, CIECHOCIN, ZBÓJNO”

 

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu z zakresu: efektywne zarządzanie czasem 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu:Szkolenie o tematyce: efektywne zarządzanie czasem, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.   

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wynajmu autokaru  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących wynajmu autokaru 43 osobowego do przewozu uczestników wyjazdu na II Piknik LEADER. Odbędzie się on 23 czerwca 2012 r. w Kobylnikach (gm. Kruszwica). Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na torby z surówki bawełnianej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na wykonanie toreb z surówki bawełnianej. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.   

UWAGA !!!

 

 Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania toreb z surówki bawełnianej - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013           

Poniżej w pliku umieszczamy wyjaśnienia do wykonania toreb z surówki bawełnianej.        

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert. 

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.  

Zaproszenie do składania ofert dotyczącej publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszczazaproszenie do składania oferty dotyczącej publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu działalności turystycznej/okołoturystycznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszczazaproszenie do składania ofert dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu działalności turystycznej/okołoturystycznej - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainterosowane podmioty zachęcamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu z zakresu audyt/kontrola, oraz z zakresu efektywne zarządzanie czasem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu:1.Szkolenie o tematyce: audyt/kontrola;2. Szkolenie o tematyce: efektywne zarządzanie czasem, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.  

Zaproszenie do składania ofert dotyczących publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących publikacji w prasie ogłoszeń/informacji dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju  - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja   w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zachęcamy do składania ofert. 

Zaproszenie do składania ofert dotyczącychopracowania i publikacji materiału informacyjnego służącego promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczącychopracowania i publikacji materiału informacyjnego służącego promocji obszaru i zasobów „Doliny Drwęcy”. W  tym także promocja lokalnej działalności (publikacja zgodnie z założeniami, stanowić ma rodzaj oferty turystycznej z obszaru objętego LSR) - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących dystrybucji materiału informacyjnego

Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Dolina Drwęcy” zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących dystrybucji materiału informacyjnego – folderu - na temat Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, zasad wsparcia, terminów naboru– w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w zakresie doręczania druków bezadresowych. 

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert. 

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej zakupu oprogramowania – pakietu typu Office

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczącej zakupu oprogramowania – pakietu typu Office - w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 20011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert. 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż szkolenia dotyczące tematyki: audyt i kontrola, zarządzanie projektami, efektywne zarządzanie czasem.

są szkoleniami wspomagającymi pracę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenia zostały zaplanowane w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015”, które jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednakże dofinansowanie na powyższe szkolenia przydzielane jest na podstawie refundacji, czyli zwrotu poniesionych wcześniej wydatków. W przypadku nieotrzymania refundacji kosztów poniesionych na w/w szkolenia zostaną one ostatecznie sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. 

 • autor: Marta Kosińska

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „efektywność osobista i zarządzanie czasem”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „efektywność osobista i zarządzanie czasem”  realizowanym przez podmiot inny niż LGD, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert. 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie określone jako "efektywność osobista i zarządzanie czasem 

 

dotyczy tematyki: efektywne zarządzanie czasem,

 

W związku z powyższym w/w szkolenie powinno przede wszystkim obejmować co do zakresu w/w tematykę. 

 • autor: Marta Kosińska

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie””  realizowanym przez podmiot inny niż LGD, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert. 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie określone jako „audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie” 

 

dotyczy tematyki: audyt i kontrola,

 

W związku z powyższym w/w szkolenie powinno przede wszystkim obejmować co do zakresu w/w tematykę. 

 • autor: Marta Kosińska

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „zarządzanie projektami”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „zarządzanie projektami”  realizowanym przez podmiot inny niż LGD, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert. 

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert. 

Zaproszenie do składania ofert dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego - szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem.Szkolenie łączyć powinno zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinno wizytę studyjną w miejscu /miejscach, w których możliwe będzie zapoznanie się w sposób praktyczny z zagadnieniami z zakresu rozwoju lokalnego. Szkolenie obejmować powinno  koszty wyżywienia, pobytu (w tym również noclegu) osób biorących udział w szkoleniu (przewiduje się udział od 15 do 20 osób), a także koszty wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie. (w tym zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych)        organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego – szkolenie wraz z noclegiem i wyżywieniem. Szkolenie łączyć powinno zagadnienia teoretyczne z praktyką i obejmować powinno wizytę studyjną w miejscu /miejscach, w których możliwe będzie zapoznanie się w sposób praktyczny z zagadnieniami z zakresu rozwoju lokalnego. Szkolenie obejmować powinno  koszty wyżywienia, pobytu (w tym również noclegu) osób biorących udział w szkoleniu (przewiduje się udział od 15 do 20 osób), a także koszty wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie. (w tym zapewnienie stosownych materiałów szkoleniowych)  

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zapewnienia TRANSPORTU w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących zapewnienia TRANSPORTU w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia z zakresu rozwoju lokalnego – w ramach operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zorganizowania stoiska promocyjnego, reprezentującego walory obszaru „Doliny Drwęcy” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczących zorganizowania stoiska promocyjnego, reprezentującego walory obszaru „Doliny Drwęcy”, w tym działania podejmowane przez mieszkańców/lokalne organizacje w zakresie rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej,  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „LEADER”, działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. 

Zaproszenie do składanie ofert dotyczacych opracowania i publikacji materiału informacyjnego- folderu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczacych opracowania i publikacji materiału informacyjnego- folderu - na temat Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, zasad wsparcia, terminów naborów - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2011 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Zainteresowane osoby oraz firmy zapraszamy do składania ofert.  

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zaproszenie do składania ofert dotyczacych organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Zainteresowane osoby oraz firmy zapraszamy do składania ofert. 

Zaproszenie do składania oferty dotyczącej udziału w szkoleniu pn. „zarządzanie projektami”

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina drwecy" zamieszcza zaproszenie do składania oferty dotyczacej udziału w szkoleniu pn. „zarządzanie projektami”  realizowanym przez podmiot inny niż LGD, w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na materiały biurowe. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

 • autor: Marta Kosińska

Zapytanie ofertowe na środki chemiczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza zapytanie ofertowe na środki chemiczne. Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.

 • autor: Marta Kosińska