Banery

Aktualności 2014-2020

Zapraszamy zainteresowanych do Biura po terminarze i kalendarze na 2023 r.!

    Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach projektu "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2022 r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją gminę?". 

 • Terminarz LGD "Dolina Drwęcy" 2023 r.
 • Kalendarz ścienny LGD "Dolina Drwęcy" 2023 r.
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-09-27

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 29.06.2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. (środa) o godz. 12:00, w Restauracji "KAPRYS", ul. Kilińskiego 7, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Badanie ankietowe LGD: Poziom satysfakcji mieszkańców

W związku z trwającym badaniem ewaluacyjnym zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

LGD: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=525503f4&&b=6f3a7a868&&c=c58bd1d3

 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-05-24

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 • Życzenia Wielkanocne 2022
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-04-14

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 24.03.2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24.03.2022 r. (czwartek) o godz. 14:30, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzyń (sala nr 1 na parterze), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Wzory formularzy aneksów dla Beneficjentów działania LEADER w związku z wydłużeniem perspektywy finansowej 2014-2020

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), poniżej zamieszczamy wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Uwaga!!! 07.01.2022r, Biuro nieczynne!!!

 • informacja o pracy biura
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-12-27

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia!

Dziękujemy za pamięć!

Serdecznie dziękujemy za wszystkie spływające do nas życzenia i kartki świąteczne.

 

Przypominami, że nasze biuro będzie nieczynne 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Dziękujemy za życzenia i kartki świąteczne
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-12-22

Uwaga!!! 24.12.2021r, Biuro nieczynne!!!

 • informacja o dniu wolnym
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-12-09

Kolejne środki na rozwój obszaru LGD "Dolina Drwęcy"!

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, dzięki któremu budżet naszej LSR został powiększony o 400 000 EURO. Środki te zostaną przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej oraz przebudowę dróg lokalnych. Aneks z rąk członkini zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrały Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan-Łęgowska.
 
Zdjęcie: UMWK-P.
 
 • 1Wręczenie aneksu do umowy o warunkach i sposobie...
 • Wręczenie aneksu do umowy o warunkach i sposobie...
 • Wręczenie aneksu do umowy o warunkach i sposobie...
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-11-10

Konferencja "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim"

    Dziś (24.09.2021 r.) mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Konferencji "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim", która odbyła się w Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
 
    Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" podpisaliśmy list intencyjny deklarujący wsparcie rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Konferencja "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba...
 • Konferencja "Razem dla Camino: potencjał Szlaku św. Jakuba...
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-09-24

Możliwość zgłaszania pomysłów do przyszłej perspektywy finansowej!!!

Departament Funduszy Europejskich prosi o zgłaszanie pomysłów, na co można by przeznaczyć środki z budżetów przyznanych LGD w przyszłej perspektywie finansowej. Zgłaszane propozycje posłużą do ustalenia typów projektów dla RLKS, oszacowania wskaźników oraz ustalenia konkretnych grup docelowych i typów beneficjentów. Pomysły można zgłaszać mailowo na adres: a.szachniewicz@kujawsko-pomorskie.pl w okresie 1-30.09.2021r.

 • ankieta RLKS
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-08-13

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 28.06.2021r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

„Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – SEMINARIUM SIECI LGD

W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie p. Katarzyna Sadowska Kierownik Wdrażania LSR oraz p. Monika Dunajska Specjalista ds. projektów brały udział w dorocznym seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. „Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzyń (sala nr 1 na parterze), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Prezenty z okazji Dnia Dziecka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przygotowała dla dzieci z obszaru LSR niespodziankę z okazji Dnia Dziecka - mały zestaw do piaskownicy. W związku z czym zapraszamy wszystkich zainteresowanych po odbiór prezentów do naszego Biura Projektu (ul. Plac 1000-lecia 22a) od 1 do 4 czerwca br. w godzinach 8:00-16:00.

 • Dzień Dziecka 2021
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-05-31

Nowe formularze umów i aneksów dla Beneficjentów działania LEADER

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dodatkowo, w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, poniżej udostępniamy wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu do umowy o przyznaniu pomocy zawierającego zmiany wynikające z ww. rozporządzenia.

Wzory dokumentów do pobrania

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-05-26

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) - diagnoza potrzeb

W związku z przygotowywaniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zapraszamy do udziału w diagnozie, która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają młodzi ludzie, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego poniżej 25 roku życia. Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny. 

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-04-01

Konkurs Plastyczny "Cztery pory roku w Dolinie Drwęcy"

Przypominamy, że trwa konkurs plastyczny "Cztery pory roku w Dolinie Drwęcy".

Konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Termin nadsyłania prac: 30.04.2021

Ogłoszenie wyników: 14.05.2021

 

Szczegóły: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/285,konkursy

 • autor: Monika Dunajska - specjalista ds. projektów, data: 2021-03-23

Nabór wniosków nr 2/2021

Przypominamy, że 03.03.2021r. został ogłoszony nabór nr 2/2021 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Termin składania wniosków: 17-31.03.2021r.

Szczegóły: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/272,prow?tresc=3742 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-03-19

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 10.03.2021r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 10.03.2021 r. (środa) o godz. 15:00, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzyń (sala nr 1 na parterze), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Nabór wniosków nr 1/2021

Przypominamy, że 20.01.2021r. został ogłoszony nabór nr 1/2021 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Termin składania wniosków: 03-17.02.2021r.

Szczegóły: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/272,prow?tresc=3706 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

Życzenia świąteczne!!!

 • życzenia świąteczna
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-12-21

Nabory wniosków o powierzenie grantu!!!

Przypominamy, że 03.12.2020r. zostały ogłoszone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach nastepujących zakresów tematycznych:

 • utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej;
 • utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze srodowiskowym;
 • aktywizacja społeczno-zawodowa;
 • lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Termin składania wniosków: 17-31.12.2020r.

Szczegóły: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-12-17

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 19.10.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 19.10.2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:30, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020r. planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu.
 • nabory wniosków o powierzenie grantu
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-06-25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 17.06.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17.06.2020 r. (środa) o godz. 15:00, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (sala nr 1 na parterze), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Dodatkowe środki dla LGD "Dolina Drwęcy"!!!

    W dniu 13.05.2020 r. Prezes Magdalena Gadomska uczestniczyła w wideokonferencji z Marszałkiem Piotrem Całbeckim oraz Członkiem Zarządu Województwa Anetą Jędrzejewską na temat przyznania dodatkowych środków na wdrażanie LSR w ramach PROW 2014-2020. Nasza LGD otrzymała dodatkowe 540 000 zł, które zostaną przeznaczone na rozwój naszego Powiatu w szczególności w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35737-dodatkowe-5-3-miliona-zlotych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-na-wsi

 • wideokonferencja z Marszałkiem
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-05-13

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce

Życzenia świąteczne!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-04-09

Kolejne rozwiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Beneficjentów poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Wyjaśnienia MRiRW odnośnie SARS-CoV-2 w kontekście otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2

Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 prezentujemy wyjaśnienia MRiRW odnośnie SARS-CoV-2 w kontekście otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2

Komunikat związany z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19 w ramach realizacji PROW 2014-2020

Komunikat związany z obecną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19 w ramach realizacji PROW 2014-2020: http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/komunikat-zwiazany-z-obecna-sytuacja-dotyczaca-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2-wywolujacego-chorobe-covid-19-w-ramach-realizacj

Uwaga Wnioskodawcy naborów nr 1/2020 i 2/2020!!!

W dniach 17-31.03.2020 r. mają Państwo możliwość złożenia wniosku w ramach naborów nr 1/2020 (podejmowanie działalności) oraz 2/2020 (rozwój działalności). W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zachęcamy do konsultowania wniosków telefonicznie (56 682 03 53) bądź mailowo (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl) i dopiero z w pełni gotowym wnioskiem zapraszamy do Biura na punktowane doradztwo, tak aby jak najbardziej zminimalizować ilość osobistych wizyt w naszym Biurze. Zachęcamy również do telefonicznego umawiania się na doradztwo, tak abyśmy mogli maksymalnie zmniejszyć ilość osób przebywających w tym samym momencie w naszym Biurze. Jeśli wniosek będzie przygotowany prawidłowo, to będą mieli Państwo możliwość jego złożenia bezpośrednio po doradztwie, co uniknie konieczności kolejnej wizyty w naszym Biurze. 

Osoby, które ze względów epidemiologicznym zrezygnują z ubiegania się o wsparcie finansowe w aktualnie trwających naborach, informujemy że w II połowie 2020r. będzie jeszcze szansa na uzyskanie wsparcia. 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-03-17

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 05.03.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-03-04

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05.03.2020 r. (czwartek) o godz. 15:45, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Nabór na stanowisko Animatora rozwoju lokalnej społeczności!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Animatora rozwoju lokalnej społeczności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 15.01.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15.01.2020 r. (środa) o godz. 15:45, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Zapraszamy chętnych do Biura po kalendarze ścienne na 2020r.!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-05

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 28.10.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.45 w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a, II piętro)

Uwaga Beneficjenci podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej!!!

    Na stronie internetowej http://mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2 zostały zamieszczone aktualne wersje elektroniczne wzoru formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji oraz informacji pomocniczej przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Beneficjenci składają IMRB /IPRO w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-10-17

Zapraszamy chętnych do Biura po terminarze i kalendarze na 2020r.!!!

    Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach projektu "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy""" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2020r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursów plastycznych. 

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-26

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 24.06.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:45, w Sali Obrad Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (parter, sala nr 5), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-05-31

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-05-08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-05-07

Nabór na stanowisko Animatora rozwoju lokalnej społeczności!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Animatora rozwoju lokalnej społeczności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” - ANIMATOR

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-04-24

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 15:00, w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Nabór na stanowisko Animatora rozwoju lokalnej społeczności!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Animatora rozwoju lokalnej społeczności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-04-02

Uwaga!!! Zmiana godzin pracy Biura!!!

Informujemy, że od 01.04.2019r. Biuro LGD będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-25

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 28.03.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:45, w Sali Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń  (parter, sala nr 1), Plac 1000-lecia 25,  87-400 Golub-Dobrzyń.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór 2 kandydatów na stanowisko specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru nr 3/2018 (rewitalizacja)!!!

    Informujemy, że pod ogłoszeniem naboru wniosków nr 3/2018 (https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/202,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-2014-2020?tresc=1413) zamieściliśmy Komunikat Departamentu Wdrażania EFRR dotyczący zmian procedury odwoławczej w konkursach ogłoszonych przez LGD w ramach osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020 - wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-02-07

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 17.12.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-12-04
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-11-21

Zapraszamy chętnych do Biura po terminarze i kalendarze na 2019r.!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach "Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2019r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR - projekty grantowe (EFS), natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym".

Koszt zadania związany jest z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z naborami wniosków. Przygotowanie publikacji ma na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków, aktywizacja przedstawicieli grup wykluczonych i defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy poprzez wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji oraz zachęty do udziału w projektach grantowych.

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-11-06

W najbliższą niedzielę zapraszamy na ostatnie spotkanie z Patrolem Historycznym - Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie godz: 11:00-14:00!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska

Wizyta przedstawicieli LGD Brama na Podlasie

    W dniu 07.08.2018 r. odwiedzili nas przedstawiciele LGD Brama na Podlasie. Podczas spotkania podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z wdrażania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Można było zauważyć, że mimo dzielących nas kilometrów mamy podobne problemy z wdrażaniem swoich Strategii. Na szczęście nie brakuje nam również sukcesów związanych z osiąganiem założonych wskaźników :) Dziękujemy za miłe spotkanie!!!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-08-14

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 16.07.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Dziękujemy za miłe słowa i docenienie naszej pracy :)

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-07-25
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-07-06

Przed nami kolejny weekend z Patrolem Historycznym!!! Zapraszamy w sobotę do Radomina a w niedzielę do Ciechocina!!!

 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-05-17

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 04.06.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

BIURO NIECZYNNE 22.05.2018r.!!!

    Informujemy, że z uwagi na udział pracowników Biura LGD w szkoleniu w dniu 22.05.2018r. Biuro LGD będzie NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-18

Ruszamy z Patrolem Historycznym!!!

    Zachęcamy do podążania za karawaną historyczną, w której wezmą udział odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentujący wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości. Szczegóły w zakładce Współpraca: Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią!!!

 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-05-10
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-07
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-03-26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 26.01.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Walne Zebranie Członków - 26.01.2018r., godz. 16:00!!!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (sala nr 1 na parterze), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Zapraszamy chętnych do Biura po terminarze i kalendarze na 2018r.!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach "Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji" wydała terminarze oraz kalendarze ścienne na 2018r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Moja mała ojczyzna po rewitalizacji".

Koszt zadania związany jest z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z naborami wniosków. Przygotowanie publikacji ma na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków, aktywizacja przedstawicieli grup wykluczonych i defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy poprzez wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji oraz zachęty do udziału w projektach grantowych.

 • terminarze
 • wkładka terminarza
 • kalendarz ścienny
 • kalendarz ścienny
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-11-13

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 29.06.2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Dziękujemy Gminie Golub-Dobrzyń za zaszczytne wyróżnienie.
Postaramy się nie zawieźć zaufania i dbać o nasze "drzewko" :)

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-16
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-04-12

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 09.03. oraz 14.03.2017r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" czynne będzie w godz. 16:00-18:00. Za utrudnienia przepraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-03-08

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 02.02.2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".
 • życzenia świąteczne
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-21

Zmiana godzin funkcjonowania Biura!!!

Informujemy że w związku ze szkoleniami dla potencjalnych Beneficjentów organizowanych w dniach 13-20.12.2016r. Biuro LGD będzie czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 16:00-18:00. Za utrudnienia przepraszamy!!!

W pilnych sprawach można się kontaktować pod numerem 692 798 335.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-12

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi przed planowanym naborami

    W dniu 23.11.2016 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się spotkanie z Koordynatorami Gminnymi przed planowanymi naborami wniosków dotyczącymi budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz inwestycji w infrastrukturę drogową gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. Podczas spotkania zostały omówione główne zasady przyznawania wsparcia oraz lokalne kryteria wyboru, na podstawie których Rada LGD dokona wyboru operacji do dofinansowania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Gmin tworzących obszar działania LGD oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • spotkanie z Koordynatorami
 • spotkanie z Koordynatorami
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-11-23

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 27.10.2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2016-09-30
 • -
 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2016-09-26

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór  na stanowisko specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest również do wglądu w biurze  LGD, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD Plac 1000-lecia22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Uwaga beneficjenci!!!

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o płatność ostateczną do dnia 31.03.2015r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” laureatem Róży Regionów 2014

    W dniu 23.10.2014 r. uczestniczyliśmy w Tour Salon Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu, gdzie p. Prezes Magdalena Gadomska odebrała w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” wyróżnienie (w kategorii aplikacje mobilne) i nagrodę (I miejsce w kategorii projekt specjalny) w konkursie Róża Regionów 2014 za powstałą w ramach projektu współpracy aplikację mobilną i przewodnik Chełmińsko-Dobrzyński Szlak Turystyczny. Nagrodzony projekt realizowany był w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013 wspólnie z Fundacją Lokalna Grupa Działania „Wieczno”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ, wykonawcą zarówno aplikacji mobilnej jak i przewodnika była firma PWR, której dyrektorem jest p. Marcin Karasiński. Zgodnie z regulaminem: „Ideą Konkursu Róża Regionów jest  propagowanie wysiłków związanych z promocją okolicy oraz wspieranie rozwoju marketingu terytorialnego w naszym kraju. Konkurs ma na celu upowszechniać innowacyjność w sposobie tworzenia wydawnictw i aplikacji mobilnych promujących gminy, miasta, regiony. W obliczu rosnących oczekiwań turystów to stały rozwój, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, profesjonalna oprawa graficzna i kreatywność, stanowią klucz do sukcesu. Z tego powodu nasz konkurs dedykowany jest inicjatywom starającym się wprowadzić wspomniane elementy w promocję własnego regionu.”

Cieszymy się że nasz wspólny trud został doceniony i nagrodzony. Będzie to dla nas dodatkowa motywacja do działania na rzecz naszych mieszkańców i tworzonych przez nich obszarów działania.