Banery

Aktualności 2021-2027

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05.02.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (sala nr 1 na parterze), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia.
  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  3. Wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dla jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na ważność podejmowanych spraw bardzo prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-01-29

« wstecz