Banery

Inne

Kalendarze ścienne na 2021 rok!!!

Osoby zainteresowane otrzymaniem kalendarzy ściennych na 2021 rok z pracami laureatów konkursu plastycznego zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem LGD, telefon: 56 682 03 53. Umówimy się na przekazanie kalendarza w bezpieczny sposób przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych. 

 • kalendarze
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-11-03

Forum Przedsiebiorców Gminy Kowalewo Pomorskie

    W dniu 18.11.2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim uczestniczyliśmy w Forum Przedsiębiorców Gminy Kowalewo Pomorskie, podczas którego zaprezentowaliśmy możliwości uzyskania wsparcia na założenie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegóły Forum:

 http://www.kowalewopomorskie.pl/art,1570,forum-przedsiebiorcow-czas-start.  

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-22

Giełda pracy w Golubiu-Dobrzyniu

    W dniu 18.11.2019 r. w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia uczestniczyliśmy w Giełdzie pracy organizowanej w ramach projektu Klub Integracji Społecznej ”Aktywni razem” Gminy Golub-Dobrzyń / Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas Giełdy informowaliśmy o możliwości podjęcia działalności gospodarczej dzięki środkom LSR na lat 2014-2020.

 • giełda pracy
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-18
 • giełda pracy
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-18

W imieniu organizatorów zapraszamy!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-14

Warsztaty z aktywizacji społecznej

    W dniu 22 października odbyły się warsztaty z aktywizacji społecznej - warsztaty tworzenia wianków na Dzień Wszystkich Świętych. Warsztaty rozpoczęły się od wspólnego spaceru, podczas którego mieliśmy okazję odwiedzić miejsca związane z Marią Dąbrowską, która przebywała w miejscowości Płonne i inspirowała się napotkaną kulturą podczas pisania swojej powieści "Noce i dnie". Główną częścią warsztatów było samodzielne wykonanie wiązanek na Dzień Wszystkich Świętych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę!!!

    Dziękujemy Fundacji Nocy i Dni z Płonnego za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-10-25

Warsztaty z aktywizacji społecznej - II edycja

    W dniu 13 października odbyły się warsztaty z aktywizacji społecznej - II edycja. Tym razem uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty muzyczne do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. O 11:40 wyruszyliśmy wspólnie z Golubia-Dobrzynia i autokarem dotarliśmy do Szafarni, gdzie czekało na nas mnóstwo atrakcji. Podczas warsztatów muzycznych mieliśmy okazję poznać budowę fortepianu, spróbować swoich sił podczas gry na fortepianie, a także po krótkim rozśpiewaniu wspólnie pośpiewać. Na koniec czekała na nas atrakcja - ognisko i kiełbaski :) Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę!!!

    Celem warsztatów była promocja LSR poprzez warsztaty aktywizacji społecznej, które mają zachęcić osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie do wzięcia udziału w grantach.

    Dziękujemy Pracownikom Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-10-15
 • -
 • -

Konferencja "Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości"

    Zapraszamy w dniu 13.06.2018 r. na godz. 12:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia na Konferencję: "Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości", podczas której będziemy prezentować możliwości uzyskania wsparcia na założenie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • konferencja zaproszenie
 • konferencja program
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-13
 • -

Warsztaty z aktywizacji społecznej

   W dniu 15 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty z aktywizacji społecznej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz warsztaty z przygotowania ozdób świątecznych, w spotkaniu uczestniczyło 13 osób. Osoby uczestniczące w warsztatach mogły samodzielnie przygotować ozdoby świąteczne. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę

   Dziękujemy Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-12-22
 • -

Warsztaty z aktywizacji społecznej

    W dniu 4 października zorganizowaliśmy warsztaty z aktywizacji społecznej. Odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym oraz warsztaty decoupage, w spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Panie uczestniczące w warsztatach nauczyły się samodzielnie zdobić metodą decoupage. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę

    Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Macikowa i Okolic oraz Wiosce Maciejowej Duszy za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-10-27

Zapraszamy na warsztaty z aktywizacji społecznej!!

 • -

Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.

 • -

    W dniu 17.01.2014 r. w Karbówku odbyła się konferencja integracyjno – kulturalno – promocyjna podsumowująca realizację projektu współpracy pn. „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy. Konferencja była okazją do przedstawienia stanu realizacji projektu szerszemu gronu odbiorców oraz lepszego poznania się i zintegrowania Partnerów Projektu, którymi byli: Fundacja Lokalna Grupa Działania „Wieczno”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.  Partnerzy projektu podzielili się problemami i sukcesami związanymi z funkcjonowaniem i działalnością poszczególnych Lokalnych Grup Działania oraz umocnili nawiązane stosunki koleżeńskie.

    Część oficjalna konferencji rozpoczęła się o godz. 12.00 powitaniem przez prowadzącą – Panią Martę Iwan (Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz inicjator i koordynator realizowanego Projektu Współpracy) zaproszonych gości, którzy mimo ciężkich warunków atmosferycznych dotarli prawie że w komplecie. Przed przystąpieniem do omawiania stanu realizacji projektu, prowadząca poprosiła o zabranie głosu Panią Magdalenę Gadomską – Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Pani Prezes w swoim wystąpieniu podkreśliła, że miło spotkać się w tak zacnym gronie, ale można zrobić wspólnie wiele dobrego kontaktując się głównie telefonicznie. Życzyła wszystkim pomyślnego zamknięcia obecnego okresu programowania oraz, dla tych, którzy zdecydują się pozostać w formule LGD wielu pomysłów na przyszłość.

    Po tych miłych słowach prowadząca omówiła założenia realizowanego Projektu Współpracy począwszy od podpisania umowy partnerskiej a skończywszy na zestawieniu rzeczowo – finansowym projektu. Uczestnicy konferencji z ciekawością słuchali o kolejnych zadaniach, które zostały zrealizowane, a więc: wydanie przewodnika „Chełmińsko – Dobrzyński Szlak Turystyczny”, stworzenie przewodnika turystycznego – aplikacji mobilnej na system operacyjny Android, przeprowadzenie konkursu fotograficznego – „LGD w obiektywie – tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek”, wydanie kalendarza na rok 2014,
w którym znalazły się zwycięskie zdjęcia konkursowe. Pani Marta Iwan – koordynator projektu, podkreśliła że dzięki współpracy udało się zebrać spory budżet (150.815,00zł), dzięki któremu można było zrealizować wszystkie wymienione zadania, co samodzielnie byłoby niemożliwe. Następnie Prowadząca poprosiła Pana Marcina Karasińskiego – Dyrektora Polskich Wydawnictw Reklamowych (Wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego) o przedstawienie stworzonej aplikacji mobilnej. Dzięki ciekawej prezentacji poznaliśmy zasady funkcjonowania aplikacji, jej możliwości, ograniczenia (dostosowana tylko do systemu operacyjnego Android), miejsca, z których można ją pobrać.

    Kolejnym punktem konferencji było wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego. Nagrodami dla osób, które zajęły miejsca I – III były aparaty fotograficzne, natomiast osoby wyróżnione otrzymały karty pamięci. Dodatkowo wszyscy laureaci wzbogacili się o gadżety promocyjne wydane przez LGD – Partnerów Projektu oraz kalendarz na rok 2014, w którym znalazły się zwycięskie zdjęcia.

    Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrał Pan Andrzej Szalkowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, który omówił burzliwe dzieje Ziemi Dobrzyńskiej. Wystąpienie spotkało się z dużym uznaniem, które zostało wyrażone gromkimi brawami tuż po jego zakończeniu.

    Pod koniec części oficjalnej wystąpili przedstawiciele LGD – Partnerów Projektu, którzy przedstawili działalność swoich Stowarzyszeń. Na sam koniec Pani Marta Iwan – prowadząca, podziękowała wszystkim za udział w konferencji i zaprosiła do Sali Bankietowej na poczęstunek.

    Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wzięli udział zarówno w konferencji, jak również w konkursie fotograficznym. Zachęcamy do pobierania aplikacji mobilnej, która już wkrótce będzie dostępna na stronach internetowych LGD – Partnerów Projektu, a także na portalu ziemiadobrzynska.pl oraz zgłaszanie się do Biur LGD – Partnerów Projektu po przewodnik „Chełmińsko – Dobrzyński Szlak Turystyczny” bądź kalendarz.

Zdjęcia z Konferencji dostępne w naszej GALERII. Zapraszamy do przeglądania!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2014-01-21
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska

W imieniu organizatorów zapraszamy do uczestnictwa:

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2013-12-23

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" na Targach Turystycznych MARKET TOUR

    W związku z realizacją operacji w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „LEADER”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  uczestniczyło w  XXII Targach Turystycznych MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”. Targi odbywały się w dniach 11-12 maja br. w Szczecinie.
    Od kilku lat „Piknik nad Odrą” jest imprezą tętniącą życiem, dzięki dziesiątkom pokazów, prezentacji  i spotkań inspirujących do aktywnego poznawania kraju i zagranicy poprzez rekreację, sport, kulturę, obyczaje czy  kulinaria. Ideą przewodnią w/w imprezy jest promowanie turystyki.
W ramach Targów zorganizowane zostało stoisko promocyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, reprezentujące walory całego obszaru „Doliny Drwęcy”, w tym działania podejmowane przez mieszkańców, lokalne organizacje w zakresie rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej. Zaprezentowane zostały publikacje oraz inne materiały promocyjne, wydane na zlecenie Stowarzyszenia i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER.

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, składa serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy włączyli się w przygotowanie stoiska, udostępnili swoje wyroby rękodzielnicze, kulinarne i aktywnie promowali Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” oraz obszar objęty LSR.

Zdjęcia z udziału w XXII Targach Turystycznych MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą” w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Marta Iwan

Zaproszenie na XXII Targi MARKET TOUR "Piknik nad Odrą"

Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Prezentacja LGD "DOLINA DRWĘCY" w języku francuskim