Banery

EFRR

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji w ramach naboru wniosków nr 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22)

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-05-19

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 - Aktywność lokalnej młodzieży - projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru nr 2/2022

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-07-12

Informacja z posiedzenia Rady - zwiększenie kwoty dofinansowania operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2022

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-05-30

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru nr 5/2020

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-02-01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru nr 5/2019

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-04-09

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020