Banery

Imprezy

Dziękujemy za udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"!!!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowało Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" w Działyniu na Boisku przy Zespole szkół, Gmina Zbójno.

    Głównym celem Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" było zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o
planowanych naborach wniosków

    Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Działyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Żeromiak" (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

    Podczas festynu zaprezentowali się:

Dzieci i Młodzież z Zespołów Szkół z Działynia oraz Zbójna, zespół Ciechowiacy z Ciechocina, Harcerze z Gałczewa, Seniorzy z Kowalewa Pomorskiego.

   Poczęstunek przygotowały: KGW z Paliwodzizny, Sokołowa, Wrock, Węgierska oraz Nowogrodu.

   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 Zdjęcia z Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26

Zachęcamy do rezerwowania sobie czasu 22.06.2019r. aby wspólnie z nami spędzić sobotnie popołudnie!!! Zapraszamy na naszą kolejną imprezę promocyjną, tym razem w Gminie Zbójno :)

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-04

Dziękujemy za udział w Festynie "Jesień w Dolinie Drwęcy"!!!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS – zorganizowało Festyn "Jesień w Dolinie Drwęcy" na Placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim.

    Głównym celem Festynu "Jesień w Dolinie Drwęcy" była promocja LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych i zakończonych naborach wniosków.

    Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

    Podczas festynu zaprezentowali się: Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, p. Eryk Kołodziej, Grupa Cyrkowa Heca.

    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Festynie "Jesień w Dolinie Drwęcy"

Zdjęcia z Festynu "Jesień w Dolinie Drwęcy" znajdują się w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-21
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-21

Zapraszamy na kolejną edycję naszej imprezy promocyjnej!!! Tym razem spotykamy sie w Kowalewie Pomorskim!!!

 • impreza promocyjna
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-05

Dziękujemy za udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"!!!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" w Świętosławiu przy Szkole Podstawowej.

 

    Głównym celem Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" była promocji LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków.

    Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono FHU BFF Adam Szulc (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

 

   Podczas festynu zaprezentowali się:

Dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Świętosławiu, Chór z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem, Ciechowiacy, Toruniacy, Teatr Vaśka, KGW Świętosław, KGW Małszyce, KGW Podzamek Golubski,

   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

 Zdjęcia z Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-07-02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-12

Dziękujemy za udział w "Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy"!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” na boisku sportowym  przy Publicznym Gimnazjum w Radominie

    Głównym celem Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy była promocji LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków.

    Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Stowarzyszeniu Nowoczesnych Gospodyń z Radomina i okolic (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

   Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

Dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Klonowie, Zespół „Folkowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Radominie, Zespół „Ciechowiacy” z Ciechocina.

    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy”.

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

 Zdjęcia z „Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy”dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Grażyna Mierzejewska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-10-06

Zapraszamy na imprezę promocyjną!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-09-15

VII Piknik LEADER 16.09.2017r., Przydwórz

Szukamy chętnych osób do reprezentowania Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podczas VII Pikniku LEADER. Piknik LEADER jest niepowtarzalną okazją do wspólnej zabawy i integracji.

Dziękujemy za udział w Pikniku na Zamku Golubskim "Lato w Dolinie Drwęcy"!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało Piknik  „Lato w Dolinie Drwęcy” w dniu 18.06.2017r. na Placu turniejowym przed Zamkiem Golubskim.

    Głównym celem Pikniku „Lato w Dolinie Drwęcy” była promocji LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków.

    Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Oddziałowi PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego(Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy z animatorami, przejażdżki konne, strzelanie z łuku, rzut toporem, włócznią, zajęcia plastyczne dla dzieci, konkursy z nagrodami.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowali:

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Koło Gospodyń Wiejskich w Białkowie, Koło Gospodyń wiejskich w Podzamku Golubskim, Koło Gospodyń Wiejskich w Paliwodziźnie.

Wystawcy:

Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu - wystawa prac uczniów, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

    Zespół muzyki Dawnej, Przedszkolaki z przedszkola „Jakubek” w Radominie, Zespół „Folkowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Radominie, Zespół „Ciechowiacy” z Ciechocina, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, Zespół Seniorów „Kowalewiacy” z Domu Kultury w Kowalewie Pomorskim, p. Amelia Żuławska (Kowalewo Pom.).

    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Pikniku na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy”

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

 Zdjęcia z Pikniku „Lato w Dolinie Drwęcy”dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-06-30
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2017-06-30

Zapraszamy na imprezę promocyjną!!!

 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-06

ŚWIĘTO KULTURY ZIEM DOBRZYŃSKIEJ I CHEŁMIŃSKIEJ ZIELONA RZEKA.

Województwo Kujawsko-Pomorskie skupia w sobie ziemie charakteryzujące się odrębnością historyczną i kulturową oraz różnorodnością tradycji. Tworzy to wyjątkowo bogate dziedzictwo, z którym nierozerwalnie związane są tereny wiejskie. Dlatego też, aby podkreślić znaczenie wielowiekowego dziedzictwa pojawiła się idea organizacji ŚWIĘTA KULTURY ZIEM DOBRZYŃSKIEJ I CHEŁMIŃSKIEJ ZIELONA RZEKA. Wydarzenie, które łączy w sobie Festiwal Świętego Jakuba oraz Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Festiwal św. Jakuba, to jedyne wydarzenie w Polsce skupiające tradycję pielgrzymowania, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne oraz obcowanie z kulturą i krajobrazem Ziem Dobrzyńskiej i Chełmińskiej na Szlaku św. Jakuba. Święto Wsi to barwna i kolorowa uroczystość, podczas której pierwszoplanową rolę odgrywa ludowa tradycja. Prezentujący się podczas jarmarku rzemieślnicy i twórcy ludowi, pokazy dawnych zawodów, występy zespołów pieśni i tańca, obóz rycerski oraz tysiące turystów tworzą niepowtarzalną atmosferę wielkiego święta kultury wiejskiej. Każda z dotychczasowych edycji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, wystawców i gości. Pozytywny odbiór Święta przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Kultura ludowa jest jednym z głównych filarów kultury całego Narodu. Dlatego też chęć obcowania z nią jest naszą naturalną potrzebą, ponieważ tylko w ten sposób możemy zrozumieć rzeczywisty sens dnia dzisiejszego.

    Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w pierwszym dniu Festiwalu „Zielona Rzeka“. Dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w pokonywaniu „Jakubowej Drogi” przygotowano kilka propozycji:

 • półmaraton
 • rajd pieszy,
 • rajd rowerowy,
 • konny,
 • spływ
 • spotkanie miłośników geocachinu

    Po przejściu całej trasy uczestnik otrzyma potwierdzenie pokonania odcinka Szlaku Św. Jakuba - muszlę (symbol szlaku) oraz Paszport Szlaku Św. Jakuba.

    Po dotarciu na metę zapraszamy na „Jakubowe Spotkania Muzyczne” na malowniczej Przystani w Elgiszewie, połączone z pokazem historycznych łodzi oraz pokazem sztucznych ogni.

   Od godziny 19:00 na Przystani rozpocznie się „Festiwal Piosenki Jakubowej“, podczas którego zaprezentują się:

 • Magda Anioł,

 • Tomasz Żółtko

 • Robert Ruszczak,

 • Andrzej Lampert,

 • Tomasz Kamiński,

 • Krzysztof Antkowiak,

   Święto „Zielona Rzeka“, to doskonała okazja do aktywnego czasu w gronie najbliższych. Zapraszamy rodziny z dziećmi, zorganizowane grupy turystyczne, młodzieżowe, harcerskie oraz sportowe. Szczegółowe informacje na stronie www.ciechocin.pl.

Spotkajmy się na Camino!

 • plakat
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-03-27

Dziękujemy za udział w "Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy"!!!

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało w dniu 18.09.2016 r. na Boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Białkowie „Festyn Jesienny w Dolinie Drwęcy”. Gospodarzem miejsca był Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

    Głównym celem „Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy” była inauguracja wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz przedstawienie jej głównych założeń.

    Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury „ANIMATOR”(Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy z Animatorami, bańki mydlane, konkursy z nagrodami.

   Podczas Festynu panowała radosna rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy opuszczali Festyn najedzeni       i zadowoleni.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowali:

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, , Koło Gospodyń Wiejskich w Nowogrodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Gajewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Skępsku, Koło Gospodyń Wiejskich w Paliwodziźnie , Koło Gospodyń Wiejskich w Macikowie, Koło Gospodyń wiejskich w Podzamku Golubskim, Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku, Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszynach, Koło Gospodyń Wiejskich w Białkowie, p. Józef Oleszko, Stowarzyszenie Szansa dla Szafarni i Okolic.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

Koło Gospodyń Wiejskich we Wrockach (frywolitki), p. Malinowski Adam (świeczki),Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kowalewa Pomorskiego, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, p. Halina Kończalska (Gmina Ciechocin – KGW Miliszewy).

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

p.Karolina Zielińska (Kowalewo Pom.), p.Amelia Żuławska (Kowalewo Pom.), p.Oliwia Okońska (Ostrowite), Zespół „Folkowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Radominie, Szkoła Podstawowa (Gmina Zbójno), Zespół „Sonet”, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie, p.Monika Skibicka (Krążno), Orkiestra Dęta OSP w Nowogrodzie, .

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy”.

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

Zdjęcia z „Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2016-09-22
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-19

Zapraszamy na imprezę inaugurującą wdrażanie LSR na lata 2014-2020 oraz przedstawiąjącą jej główne założenia!!!

 • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-12

VI Piknik LEADER

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” organizuje wyjazd na VI Piknik LEADER!!!
 • Plakat VI Piknik LEADER

Dziękujemy za udział w festynie "Wiosna w Dolinie Drwęcy"!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zorganizowało w dniu 01.05.2014r. na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim imprezę plenerową pn. „Wiosna w Dolinie Drwęcy”. Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin,
gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, popcorn, wata cukrowa, zabawy z Animatorami. Podczas Festynu panowała radosna rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy opuszczali Festyn najedzeni i zadowoleni.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowały Członkinie:

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Koła Gospodyń Wiejskich Macikowo, Koła Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego, Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim, Koła Kobiet Kreatywnych z Kowalewa Pomorskiego oraz Aktywistki z Piątkowa.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

p. Anna Racińska, p. Felicja Rzymkowska, p. Justyna Kalinowska (carving), Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS, Biblioteka Miejska w Kowalewie Pomorskim (ogródek artystyczny dla dzieci oraz wystawa książek).

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

Zespół Taneczny CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Zespół Taneczny FAN ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Karolina Zielińska, Łukasz Wiącek, Zespół „KOWALEWIACY" działający przy PZERiI w Kowalewie Pomorskim, Zespół NIEZAPOMINAJKI z Pluskowęs, Up2Excellence Studio Tańca z Bydgoszczy oraz Wesolandia Aleksandra Szopińska – grupa Animatorów zabawiających dzieci.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny
i aktywny udział w festynie „Wiosna w Dolinie Drwęcy”.

                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                       Zarząd LGD
                                                                                                      „Dolina Drwęcy”

Zdjęcia z festynu "Wiosna w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2014-05-05
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska

Zapraszamy do udziału w festynie pn. "Wiosna w Dolinie Drwęcy"

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 organizuje w dniu 01.05.2014 r. na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim imprezę plenerową pn. "Wiosna w Dolinie Drwęcy". Głównym celem organizacji imprezy jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Osoby i zespoły, które chcą zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności prosimy o zgłaszanie się do Biura Stowarzyszenia mieszczącego się w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Rynek 17. Czeka na Państwa moc atrakcji!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2014-04-16

Dziękujemy za udział w "Jesiennym Festynie w Dolinie Drwęcy"!!!!

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - powierzyło organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy plenerowej pn.: „Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy”.
    Festyn odbył się w niedzielę 15 września 2013 r. Wykonawcą zadania (wyłonionym w drodze „zaproszenia do składania ofert”) został Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Kowalewa Pomorskiego.
    Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno) oraz zaproszonym gościom szereg atrakcji (m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono szereg atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu.
Potrawy regionalne oparte na przepisach  przygotowały Członkinie:
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowogrodu i Koło Gospodyń Wiejskich z Podzamku Golubskiego.
Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:
p. Irena Muller- wycinanki z papieru, p. Teresa Jasieniecka - frywolitki, p. Włodzimierz Hass - płaskorzeźba, p. Anna Racińska,
p. Felicja Rzymkowska, p. Justyna Kalinowska i p.Sylwia Falkiewicz - carving, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz Stowarzyszenie Artystów Amatorów ARS.
Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:
Daniel Grębocki i Mateusz Lewandowski - Monocykliści z Pluskowęs, Zespół pieni i tańca  „Mali Kujawiacy z Ziemi Dobrzyńskiej" działający przy SP
w Węgiersku oraz Towarzystwie na rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo,  Zespół Taneczny CODA ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim pod opieką p. Doroty Piątkowskiej, Karolina Zielińska pod kierunkiem p. Marka Piątkowskiego, Zespół „KOWALEWIACY" działający przy PZERiI w Kowalewie Pomorskim, Chór Con Anima działający przy Stowarzyszeniu Edukacji i Promocji Gminy Radomin pod kierunkiem p. Katarzyny Mejgier, Zespół „Adamczanki działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie, p. Ewa Cendrowska oraz Klub Karate Kyokushin pod opieką instruktora Janusza Drywy.

    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w „Jesiennym Festynie w Dolinie Drwęcy”.

                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                       Zarząd LGD
                                                                                                    „Dolina Drwęcy”

Zdjęcia z "Jesiennego Festynu w Dolinie Drwęcy" w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska

Zapraszamy do udziału w "Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy"

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”  w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 organizuje w dniu 15.09.2013 r. na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim "Festyn Jesienny w Dolinie Drwęcy". Głównym celem organizacji festynu jest promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu. Osoby i zespoły, które chcą zaprezentować szerszej publiczności swoje umiejętności prosimy o zgłaszanie się do Biura Stowarzyszenia mieszczącego się w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Rynek 17. Czeka na Państwa moc atrakcji!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2013-09-04

Festyn "Barwy Lata Dary Jesieni"

    W roku bieżącym realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” przedsięwzięcie – operacja pn.: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 20011-2015”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „LEADER”, działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, przewiduje udział naszej organizacji w zewnętrznych targach promocyjnych. Wybranym przez nas wydarzeniem, w ramach którego zamierzamy promować obszar, na którym prowadzimy swoją działalność (teren gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno), będzie Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni”. Odbędzie się on 10 września 2011 r. w Przysieku ( w ramach festynu odbędą się XVII Krajowe Dożynki Ekologiczne oraz Święto Ziemniaka).W ramach w/w wydarzenia zamierzamy zorganizować własne stoisko promocyjne, reprezentujące walory całego obszaru „Doliny Drwęcy”, w tym działania podejmowane przez mieszkańców/lokalne organizacje w zakresie rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej.

            W związku z tym, iż na powyższy wyjazd zamierzamy wynająć autobus, dysponować będziemy dodatkowo wolnymi miejscami również dla tych osób, które zainteresowane są jedynie uczestnictwem w targach jako osoba zwiedzająca.

            Zarówno osoby zainteresowane prezentacją własnej działalności w ramach naszego stoiska jak i osoby zwiedzające – prosimy o możliwie szybki kontakt z naszym biurem (decyduje kolejność zgłoszeń), telefonicznie pod numerem 56 682 03 53 lub osobiście, ul. Rynek 17

w Golubiu-Dobrzyniu.

            Koszt przejazdu wynajętym autobusem na trasie Golub-Dobrzyń – Przysiek – Golub-Dobrzyń pokryty zostanie w całości w ramach realizowanego przedsięwzięcia przez nasze stowarzyszenie.

            Zamierzamy dodatkowo przeznaczyć środki finansowe na organizację naszego stoiska i przygotowanie możliwie  atrakcyjnych ekspozycji promujących obszar „Doliny Drwęcy”. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia własnych pomysłów na przygotowanie ekspozycji promującej nasz wspólny teren.

            Mając na uwadze powyższe, zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w przygotowaniu naszego stoiska, prezentacji własnej działalności, która odnosi się w szczególności do rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej, na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011 o godz. 16:00 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, sala posiedzeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

 • autor: Marta Kosińska

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" wzieło udział w Festynie "Barwy Lata, Dary Jesieni"

    Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni" przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców - rolników i gospodyń wiejskich, dzieci i młodzieży, lokalnych grup działania, mieszkańców Torunia i wszystkich zainteresowanych. Na program festynu złożyły się dożynki ekologiczne, Święto Ziemniaka, promocja wsi kujawsko-pomorskiej, a także kiermasze, degustacje i konkursy dla publiczności. W ramach Festynu "Barwy Lata, Dary Jesieni" swoje stoisko zaprezentowało także Stowarzysenie LGD "Dolina Drwęcy".

Zdjęcia z udziału w Festynie "Barwy Lata, Dary Jesieni" do obejrzenia w naszej GALERII. Zapraszamy!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -