Banery

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

 

 

 

Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2007-2013

Lokalna Strategia Rozwoju - projekt wraz ze zmianami 2015

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzysznia LGD "Dolina Drwęcy"

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualnie obowiązująca

Lokalna Strategia Rozwoju - wersje poprzednie

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2013-11-07