Banery

Aktualności

Aktualności

 • Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru!!!

   Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru!!!

  14.06.2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Lokalnych kryteriów wyboru. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

  Na zgłaszanie uwag jest czas do 25.06.2021r.

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  11.06.2021

  W dniu 09 czerwca 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie).

 • Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania podpisana!!!

   Umowa o dofinansowanie projektu współpracy podpisana!!!

  11.06.2021

  W dniu 10.06.2021r. 4 LGD: Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszenie LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy", podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.

 • Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju

   Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju

  02.06.2021

  Po długiej przerwie wracają nasze Mobilne Punkty Inforamcyjne Lokalnej Strategii Rozwoju - każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Wspólnie z nami będą Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego. Będziecie mogli spotkać nas na:

  • EVENT CHARYTATYWNY dla Lenki i Adriana - 5 czerwca 2021 r. od godz. 16:00 (teren Spółdzielni Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu, przy górce),
  • DZIEŃ DZIECKA - 12 czerwca 2021 r. od godz. 14:00 (Handlowy Młyn - plac przy starym młynie).

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  02.06.2021

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 09 czerwca 2021r. (środa) o godz. 14:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów.

 • Prezenty z okazji Dnia Dziecka

   Prezenty z okazji Dnia Dziecka

  31.05.2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przygotowała dla dzieci z obszaru LSR niespodziankę z okazji Dnia Dziecka - mały zestaw do piaskownicy. W związku z czym zapraszamy wszystkich zainteresowanych po odbiór prezentów do naszego Biura Projektu (ul. Plac 1000-lecia 22a) od 1 do 4 czerwca br. w godzinach 8:00-16:00.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2021/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2021/G

  31.05.2021

  W dniu 25 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 3/2021/G (zakres tematyczny naboru: aktywizacja społeczno-zawodowa).

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2021/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2021/G

  31.05.2021

  W dniu 25 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2021/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2021/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2021/G

  31.05.2021

  W dniu 27 maja 2021r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2021/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

 •  Nowe formularze umów i aneksów dla Beneficjentów działania LEADER

  26.05.2021

  Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

  W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.