Banery

Aktualności

Aktualności

 • Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne!

   Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne!

  17.11.2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne podczas którego będzie można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane dotacją na...

 •  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

  04.11.2022

  W dniu 03.11.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" podczas którego przyjęto uchwałe w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia, w szczególności zakończone i planowane nabory wniosków, planowane działania animacyjne oraz przedstawił dotychczas podjęte działania służące opracowaniu LSR na lata 2023-2027.

 •  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  27.10.2022

  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 03.11.2022 r. (czwartek) o godz. 15:00, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

 • Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

   Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

  20.10.2022

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

 • Ostatnie umowy o powierzenie grantów podpisane!

   Ostatnie umowy o powierzenie grantów podpisane!

  29.09.2022

  W dniu 28.09.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano ostatnie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

  W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty...

 • Zapraszamy zainteresowanych do Biura po terminarze i kalendarze na 2023 r.!

   Zapraszamy zainteresowanych do Biura po terminarze i kalendarze na 2023 r.!

  27.09.2022

      Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach projektu "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2022 r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją gminę?". 

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  19.09.2022

  W dniu 15 września 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierenie grantu przez Grantobiorców.

 • Dziękujemy za udział w Pikniku "JESIEŃ W DOLINIE DRWĘCY"

   Dziękujemy za udział w Pikniku "JESIEŃ W DOLINIE DRWĘCY"

  14.09.2022
   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowała 10 września 2022 r. Piknik „JESIEŃ W DOLINIE DRWĘCY” w Nowogrodzie (Gmina Golub-Dobrzyń). 
   
  Głównym celem Imprezy było...
 • Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju - PODSUMOWANIE 2022 R.

   Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju - PODSUMOWANIE 2022 R.

  08.09.2022

  Podczas tegorocznych imprez na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego (obszarze LSR) można było spotkać nasze Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Gościliśmy na...

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  08.09.2022

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 15 września 2022r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców.