Banery

Aktualności

Aktualności

 • Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

   Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

  23.03.2023

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

  Na zgłaszanie uwag jest czas do 03.04.2023 r.

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  06.03.2023

  W dniu 02 marca 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowanie przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

 • Warsztat refleksyjny 2023 r.

   Warsztat refleksyjny 2023 r.

  23.02.2023
  Dziś, 23 lutego w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbył się warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy", który poprowadzili pracownicy biura - Pani Katarzyna Sadowska, Pani Monika Dunajska i Pan Piotr Jachowski. W warsztacie brali udział mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele beneficjentów, pracownicy biura, przedstawiciele zarządu.
  Warsztat miał na celu...
   
   
   
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  23.02.2023

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 02 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowanie przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2022

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2022

  14.02.2023

  W dniu 10 lutego 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 13:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2022 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2022

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2022

  14.02.2023

  W dniu 10 lutego 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 5/2022 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

 • Konkurs Plastyczny "Krajobraz wokół mnie"

   Konkurs Plastyczny "Krajobraz wokół mnie"

  14.02.2023

  Konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

  Termin nadsyłania prac: 14.04.2023 r.

  Ogłoszenie wyników: 28.04.2023 r.

  Regulamin konkursu dostępny na stronie, informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 56 682 03-53.

   

 • Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny!

   Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny!

  10.02.2023

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" (Powiat Golubsko-Dobrzyński), w szczególności Beneficjentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach środków LSR, na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w dniu 23.02.2023 r., w godz. 10:00-14:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie, Sokołowo 13, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

  Podczas warsztatu wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedzi na...

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2022

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2022

  03.02.2023

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2022 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie)

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2022

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2022

  03.02.2023

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 12:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 5/2022 (zakres tematyczny naboru: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów)