Banery

Aktualności

Aktualności

 • Konkurs Plastyczny "Nieznane zakątki Doliny Drwęcy"

   Konkurs Plastyczny "Nieznane zakątki Doliny Drwęcy"

  04.03.2024

  Konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych - zameldowanych na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

  Termin nadsyłania prac: 30.04.2024 r.

  Ogłoszenie wyników: 14.05.2024 r.

  Regulamin konkursu dostępny na stronie, informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 56 682 03-53.

 • Warsztat refleksyjny LGD "Dolina Drwęcy"

   Warsztat refleksyjny LGD "Dolina Drwęcy"

  21.02.2024
  21 lutego 2024 r. w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbył się warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy", który poprowadzili pracownicy biura - Pani Katarzyna Sadowska, Pani Monika Dunajska i Pan Piotr Jachowski. W warsztacie brali udział mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele beneficjentów, pracownicy biura i przedstawiciel zarządu.
  Warsztat miał na celu...
 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2024

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2024

  16.02.2024

  W dniu 15 lutego 2024 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2024 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 •  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

  12.02.2024

  W dniu 05.02.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dla jednostek samorządu terytorialnego. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia a także odbyły sie konsultacje kryteriów wyboru grantobiorców.

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2024

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2024

  08.02.2024

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 14:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2024 (zakres tematyczny naboru Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, termin składania wniosków od 27.12.2023r. do 12.01.2024r.).

 • Zapraszamy na warsztat refleksyjny!

   Zapraszamy na warsztat refleksyjny

  07.02.2024

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" (Powiat Golubsko-Dobrzyński), w szczególności Beneficjentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach środków LSR, na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w dniu 21.02.2024 r., w godz. 9:00-14:00 w Sala Posiedzeń Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

  Podczas warsztatu wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania...

 • Konsultacje kryteriów wyboru grantobiorców!!!

   Konsultacje kryteriów wyboru grantobiorców!!!

  02.02.2024

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD oraz przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń zainteresowanych realizacją działań dla mieszkańców do konsultacji kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR na lata 2023-2027. Prosimy o zapoznanie się z projektem kryteriów i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

  Na zgłaszanie uwag jest czas do 08.02.2024 r.

 •  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  29.01.2024

  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 05.02.2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:30, w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (sala nr 1 na parterze), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

  Z uwagi na ważność podejmowanych spraw bardzo prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu.

 • LGD "Dolina Drwęcy" przygotowuje się do wdrażania LSR na lata 2023-2027

   LGD "Dolina Drwęcy" przygotowuje się do wdrażania LSR na lata 2023-2027

  22.01.2024

  Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" intensywnie angażują się w proces przygotowań do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. To ważne przedsięwzięcie ma na celu skoncentrowane działania na rzecz rozwoju obszaru i poprawy jakości życia lokalnej społeczności. W minionym tygodniu uczestniczyliśmy w...