Banery

Aktualności

Aktualności

 • Projekt współpracy „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”

   Projekt współpracy „Rzuć wszystko, idź na grzyby!”

  23.11.2020

  Współpraca z grzybami w tle
  20 listopada złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek jest konsekwencją zawartego w październiku porozumienia o wspólnej realizacji projektu współpracy między czterema partnerami: Stowarzyszeniem LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszeniem LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszeniem LGD "Dolina Drwęcy". Umowa określa zasady i sposób realizacji krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”. 

 • Konsultacje zmian Lokalnych kryteriów wyboru!!!

   Konsultacje zmian Lokalnych kryteriów wyboru!!!

  16.11.2020

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Lokalnych kryteriów wyboru. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). 

 • Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy

   Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy

  03.11.2020

  W dniu 14.10.2020r. 4 LGD: Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszenie LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy", podpisało umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy. Umowa określa zasady i sposób realizacji krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”.

 • Kalendarze ścienne na 2021 rok!!!

   Kalendarze ścienne na 2021 rok!!!

  03.11.2020

  Osoby zainteresowane otrzymaniem kalendarzy ściennych na 2021 rok z pracami laureatów konkursu plastycznego zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem LGD, telefon: 56 682 03 53. Umówimy się na przekazanie kalendarza w bezpieczny sposób przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych. 

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2020/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2020/G

  28.10.2020

  W dniu 26 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2020/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym).

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2020

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2020

  27.10.2020

  W dniu 26 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2020 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2020/G

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2020/G

  21.10.2020

  W dniu 15 października 2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2020/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

 •  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

  20.10.2020

  W dniu 19.10.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". 

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  19.10.2020

  W dniu 15 października 2020r. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o powierzenie grantu.

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2020/G

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2020/G

  19.10.2020

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2020/G (zakres tematyczny naboru utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, termin składania wniosków od 17.08.2020r. do 31.08.2020r.).