Banery

Aktualności

Aktualności

 • Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2022 r.

   Mobilne Punkty Informacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2022 r.

  12.08.2022

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2022 r. podczas Dożynek Gminnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  09.08.2022

  W dniu 08 sierpnia 2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów.

 • Prezentacja i wręczenie albumu grzybów pn. "RZUĆ WSZYSTKO, IDŹ NA GRZYBY"

   Prezentacja i wręczenie albumu grzybów pn. "RZUĆ WSZYSTKO, IDŹ NA GRZYBY"

  08.08.2022
  Dziś w Świetlicy Wiejskiej w Sokołowie odbyła się prezentacja i przekazanie wydanego w ramach projektu współpracy albumu grzybów, które występują w lasach na obszarze działania partnerów projektu współpracy pn. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”, a więc Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska, Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" i Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Mowa tu o terenach leśnych 6 nadleśnictw - Toruń, Golub-Dobrzyń, Dobrzejewice, Skrwilno, Gniewkowo i Cierpiszewo.
   
  W albumie znajdziecie...
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  01.08.2022

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 08 sierpnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

 • Podpisanie kolejnych umów grantowych z zakresu lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

   Podpisanie kolejnych umów grantowych z zakresu lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

  29.07.2022

  W dniu 28.07.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

  W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty...

 • Dziękujemy za udział w PIKNIKU RODZINNYM "Lato w Dolinie Drwęcy" z okazji Dnia Św. Jakuba!

   Dziękujemy za udział w PIKNIKU RODZINNYM "Lato w Dolinie Drwęcy" z okazji Dnia Św. Jakuba!

  26.07.2022
  PIKNIK RODZINNY "Lato w Dolinie Drwęcy" z okazji Dnia Św. Jakuba
   
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowała 23 lipca 2022 r. PIKNIK RODZINNY „Lato w Dolinie Drwęcy” z okazji Dnia Św. Jakuba w Płonnem (Gmina Radomin). 
   
  Głównym celem Imprezy było zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Drwęcy”, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków.
   
  Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Stowarzyszenie Miłośników Kultury (wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny). Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem...
 • Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju w Golubiu-Dobrzyniu

   Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju w Golubiu-Dobrzyniu

  26.07.2022

  Serdecznie zapraszamy na nasz Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju! Każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Wspólnie z nami będą Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego. Już w najbliższą sobotę będziecie mogli spotkać nas podczas....

 • Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sierpniu!

   Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sierpniu!

  22.07.2022

  Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sierpniu!

 • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR na lata 2023-2027 w lipcu

   Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR na lata 2023-2027 w lipcu

  18.07.2022

  W lipcu odbyły się nasze pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Byliśmy w każdej gminie na obszarze naszego działania tj. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno. Na konsultacje przychodzili...

 • Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2022

   Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2022

  12.07.2022

  W dniu 11 lipca 2022r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2/2022 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-425/22) w zakresie: Projekty zaspokajające potrzeby dzieci i młodzieży (EFRR).