Banery

Aktualności

Aktualności

 •  Uwaga Beneficjenci podejmowania działalności!!!

  04.01.2021

  Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

  W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 • Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  16.12.2020

  W dniu 15 grudnia 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw) oraz Grantobiorców (aktywizacja społeczno-zawodowa).

 • Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

   Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

  11.12.2020

  W dniu 09.12.2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS).

 • Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

   Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

  08.12.2020

  Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 15 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 15:00 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw) oraz Grantobiorców (aktywizacja społeczno-zawodowa).

 • Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

   Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

  07.12.2020

  W dniu 07.12.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • KOMUNIKAT do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2020/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

   KOMUNIKAT do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2020/G

  07.12.2020

  Informujemy, że w dniu 07.12.2020r. został zaktualizowany załącznik nr 1. Wniosek o powierzenie grantu do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2020/G - utworzenie klubu samopomocy oraz śiwtelicy środowiskowej, w zakresie wskazania właściwych dla naboru wskaźników i ich źródeł pomiaru (część VI, wskaźniki).

   

 •  Zapraszamy na szkolenie!!!

  05.12.2020

  Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantu.

  Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń
      
  Termin szkolenia: 09.12.2020r.  godz.: 08:00-12:00, 13:00-17:00  

   

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR)

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

  03.12.2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020 - Wsparcie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości (EFRR).

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G

  03.12.2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.