Banery

Aktualności 2021-2027

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 05.02.2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dla jednostek samorządu terytorialnego. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia a także odbyły sie konsultacje kryteriów wyboru grantobiorców.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2024-02-12

« wstecz