Banery

Aktualności 2021-2027

LGD "Dolina Drwęcy" przygotowuje się do wdrażania LSR na lata 2023-2027

Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" intensywnie angażują się w proces przygotowań do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. To ważne przedsięwzięcie ma na celu skoncentrowane działania na rzecz rozwoju obszaru i poprawy jakości życia lokalnej społeczności. W minionym tygodniu uczestniczyliśmy w:

 • Spotkaniu roboczym z Wydziałem Projektów EFS+ w zakresie Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach EFS+ w biurze LGD Ziemia Gotyku.
 • Konferencji poświęconej założeniom Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. 
 • Zorganizowanym w naszym biurze w Golubiu-Dobrzyniu spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego dot. funkcjonowania LGD, możliwości pozyskiwania środków finansowych oraz zasad współpracy.
 • Szkoleniu dot. procesu uruchamiania umowy ramowej w nowej perspektywie finansowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 • Otwarciu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wsparcia Psychologicznego w Golubiu-Dobrzyniu.

Przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju to czas intensywnych prac, ale również nadziei na lepszą przyszłość. LGD "Dolina Drwęcy" wierzy, że skuteczne wdrożenie strategii przyniesie pozytywne zmiany, wpływając korzystnie na rozwój regionu i życie jego mieszkańców. Wraz z zaangażowaniem i wsparciem społeczności lokalnej, obszar naszego działania, a więc powiat golubsko-dobrzyński ma szansę na dynamiczny rozwój i tworzenie trwałych, pozytywnych zmian w najbliższych latach.

 • Spotkanie robocze z Wydziałem Projektów EFS+ w zakresie...
 • Konferencja poświęcona założeniom Wspólnej Polityki Rolnej...
 • Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu...
 • Szkolenie dot. procesu uruchamiania umowy ramowej w nowej...
 • Otwarcie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Wsparcia...
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2024-01-22

« wstecz