Banery

Centra Aktywności Lokalnej

Podziękowania za udział w projekcie pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Realizacja projektu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" właśnie dobiegła końca.Całkowita wartość projektu wyniosła 416 062,50 zł, z czego wartość dofinansowania 395 259,37 zł, a sam projekt trwał od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r. Szczególne podziękowania kierujemy przede wszystkim pod adresem uczestników projektu oraz wszystkich osób zaangażowanych. Projekty takie jak ten odgrywają kluczową rolę w budowaniu i wzmocnieniu społeczności lokalnych oraz w tworzeniu miejsc, gdzie ludzie mogą wspólnie działać, uczyć się i rozwijać. To fantastyczne, że uczestnicy projektu docenili możliwość uczestniczenia w Centrach Aktywności Lokalnej i podziękowali za to osobom, które przyczyniły się do jego realizacji. Centra Aktywności Lokalnej powstały w każdej gminie, która jest członkiem naszego Stowarzyszenia, a więc gmin Radomin, Zbójno, Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Golub-Dobrzyń i Miasto Golub-Dobrzyń. Projekt pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.030.2023. Celem projektu była integracja i animacja społeczna mieszkańców poprzez utworzenie i działalność centrów aktywności lokalnej. 

 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Radomin
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Radomin
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Zbójno
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Zbójno
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Zbójno
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Ciechocin
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Ciechocin
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Kowalewo Pomorskie
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Kowalewo Pomorskie
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Kowalewo Pomorskie
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Mieście Golub-Dobrzyń
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Mieście Golub-Dobrzyń
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Golub-Dobrzyń
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Golub-Dobrzyń
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Golub-Dobrzyń
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2023-11-02

« wstecz