Banery

Wsparcie przygotowawcze

Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR na lata 2023-2027 w lipcu

W lipcu odbyły się nasze pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Byliśmy w każdej gminie na obszarze naszego działania tj. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno. Na konsultacje przychodzili sołtysi, radni, lokalni liderzy, przedstawiciele OSP, KGW, stowarzyszeń, fundacji, a także przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz urzędnicy. Uczestnicy spotkań chętnie zabierali głos w sprawie przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach dotacji z LGD.

Strategia ma na celu sprecyzować i zweryfikować najważniejsze problemy na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy”, a także określić sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wypracowana Strategia będzie wyposażona we własny Budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację założonych celów i zadań 

  • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
  • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
  • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
  • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
  • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
  • Spotkania konsultacyjne w sprawie opracowania LSR 2023-2027
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-07-18

« wstecz