Banery

Projekty grantowe

Ostatnie umowy o powierzenie grantów podpisane!

W dniu 28.09.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano ostatnie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty w zakresie utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym:

 1. Grantobiorca: Gmina Zbójno, tytuł grantu "Klub młodzieżowy w gminie Zbójno", termin realizacji: 01.09.2022 r.- 28.02.2023 r., miejsce realizacji: Świetlica Wiejska w Klonowie, wartość całkowita operacji: 51 631,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 49 000,00 zł,
 2. Grantobiorca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń, tytuł grantu "Klub Młodzieżowy Gałczewo", termin realizacji: 01.09.2021 r.- 28.02.2023 r., miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie, wartość całkowita operacji: 46 125,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 41 125,00 zł,
 3. Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Żeromiak", tytuł grantu "Wspólnie tworzymy przyszłość. Klub młodzieżowy w gminie Zbójno", termin realizacji: 01.09.2022 r.- 28.02.2023 r., miejsce realizacji: Zespół Szkół w Działyniu, wartość całkowita operacji: 33 000,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 31 032,00 zł.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • Podpisanie umów grantowych 28.09.2022 r.
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-09-29

« wstecz