Banery

Projekty grantowe

Podpisanie kolejnych umów grantowych z zakresu lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

W dniu 28.07.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017 r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

 1. Grantobiorca: CDB Group Sp. z o.o., tytuł grantu Klub aktywnego mieszkańca Złota Jesień - Grupa I, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 30.11.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Chełmońcu, wartość całkowita projektu: 52 709,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 2. Grantobiorca: CDB Group Sp. z o.o., tytuł grantu Klub aktywnego mieszkańca Złota Jesień - Grupa II, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 30.11.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Chełmońcu, wartość całkowita projektu: 52 709,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 3. Grantobiorca: CDB Group Sp. z o.o., tytuł grantu Klub aktywnego mieszkańca Złota Jesień - Grupa III, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 30.11.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Gajewie, wartość całkowita projektu: 52 709,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 4. Grantobiorca: CDB Group Sp. z o.o., tytuł grantu Klub aktywnego mieszkańca Złota Jesień - Grupa IV, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 30.11.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Sokoligórze, wartość całkowita projektu: 52 709,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 5. Grantobiorca: CDB Group Sp. z o.o., tytuł grantu Klub aktywnego mieszkańca Złota Jesień - Grupa V, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 30.11.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Miliszewach, wartość całkowita projektu: 52 709,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 6. Grantobiorca: CDB Group Sp. z o.o., tytuł grantu Klub aktywnego mieszkańca Złota Jesień - Grupa VI, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 30.11.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Miliszewach, wartość całkowita projektu: 52 709,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 7. Grantobiorca: Gmina Golub-Dobrzyń, tytuł grantu "Życie w pełni" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Białkowo, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 31.12.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Białkowie, wartość całkowita projektu: 52 632,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 8. Grantobiorca: Gmina Golub-Dobrzyń, tytuł grantu "Twórczy senior" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Skępsk, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 31.12.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wuejska w Skępsku, wartość całkowita projektu: 52 632,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 9. Grantobiorca: Gmina Golub-Dobrzyń, tytuł grantu "Żyje aktywnie" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Wrocki, termin realizacji: 01.07.2022 r.- 31.12.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska we Wrockach, wartość całkowita projektu: 52 632,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 • Podpisanie umów LGD "Dolina Drwęcy" 28.08.2022 r.
 • Podpisanie umów LGD "Dolina Drwęcy" 28.08.2022 r.
 • Podpisanie umów LGD "Dolina Drwęcy" 28.08.2022 r.
 • Podpisanie umów LGD "Dolina Drwęcy" 28.08.2022 r.
 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-07-29

« wstecz