Banery

Projekty grantowe

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 12.04.2021r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

 1. Grantobiorca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń, tytuł grantu "Klub Młodzieżowy Pełna Chata", termin realizacji: 01.09.2021 r.- 31.05.2022 r., miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie, wartość całkowita operacji: 55.000,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 2. Grantobiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, tytuł projektu: "Ścieżka do aktywności zawodowej", termin realizacji:01.01.2022 r. - 31.07.2022 r., miejsce realizacji: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim, wartość całkowita operacji: 66.174,07 zł, wartość dofinansowania (grantu): 62.865,36 zł.
 3. Grantobiorca: Gmina Ciechocin, tytuł grantu:"Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszrwo w Gminie Ciechocin", tremin realizacji: 01.08.2021 r. - 28.02.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica wiejska w Elgiszewie, wartośc całkowita operacji: 91.197,53 zł, wartość dofinansowania (grantu): 86.637,65 zł.
 4. Grantobiorca: Gmina Ciechocin, tytuł grantu: "Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych mieszkańców sołectwa Miliszewy w Gminie Ciechocin", termin realizacji: 01.07.2021 r. - 31.01.2022 r., miejsce realizacji: Świetlica miejska w Miliszewach, wartośc całkowita operacji:73.114,81 zł, wartość dofinansowania (grantu): 69.459,06 zł.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • autor: Monika Dunajska - specjalista ds. projektów, data: 2021-04-13

« wstecz