Banery

Projekty grantowe

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 07.12.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

 1. Grantobiorca: Fundacja Inter Pares, tytuł grantu: "Klub Młodzieżowy „Nad Drwęcą"", termin realizacji: 01.01.2021r. - 31.12.2021r., miejsce realizacji: siedziba Fundacji w miejscowości Rodzone, Gmina Radomin, wartość całkowita operacji: 52.631,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 2. Grantobiorca: Gmina Golub-Dobrzyń, tytuł grantu: "Klub Młodzieżowy w Gajewie", termin realizacji: 01.06.2021r. - 30.11.2021r., miejsce realizacji: Świetlica Wiejska w Gajewie, wartość całkowita operacji: 52.632,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 3. Grantobiorca: Gmina Golub-Dobrzyń, tytuł grantu: "Aktywny senior” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite", termin realizacji: 01.02.2021r. - 30.07.2021r., miejsce realizacji: Świetlica w Ostrowitem, wartość całkowita operacji: 52.632,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 4. Grantobiorca: Gmina Golub-Dobrzyń, tytuł grantu: "Pełni życia i mądrości” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo", termin realizacji: 01.06.2021r. - 30.11.2021r., miejsce realizacji: Świetlica w Sokołowie, wartość całkowita operacji: 52.632,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 5. Grantobiorca: Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur, tytuł grantu: "Klub Seniora w Golubiu-Dobrzyniu – I edycja", termin realizacji: 01.12.2020r. - 30.06.2021r., miejsce realizacji: ul. Kościuszki 12, Golub-Dobrzyń, wartość całkowita operacji: 52.631,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 6. Grantobiorca: Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur, tytuł grantu: "Klub Seniora w Golubiu-Dobrzyniu – II edycja", termin realizacji: 01.12.2020r. - 30.06.2021r., miejsce realizacji: ul. Kościuszki 12, Golub-Dobrzyń, wartość całkowita operacji: 52.631,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 7. Grantobiorca: Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur, tytuł grantu: "Klub Seniora w Golubiu-Dobrzyniu – III edycja", termin realizacji: 01.06.2021r. - 31.12.2021r., miejsce realizacji: ul. Kościuszki 12, Golub-Dobrzyń, wartość całkowita operacji: 52.631,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 8. Grantobiorca: Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur, tytuł grantu: "Klub Seniora w Golubiu-Dobrzyniu – IV edycja", termin realizacji: 01.06.2021r. - 31.12.2021r., miejsce realizacji: ul. Kościuszki 12, Golub-Dobrzyń, wartość całkowita operacji: 52.631,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 • Przedstawiciele Zarządu LGD
 • Fundacja Inter Pares
 • Fundacja Inter Pares
 • Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej
 • Pracownia Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej
 • Gmina Golub-Dobrzyń
 • Gmina Golub-Dobrzyń
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-12-07

« wstecz