Banery

Projekty grantowe

Kolejne umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 28.04.2020r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano kolejne umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

 1. Grantobiorca: Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo, tytuł grantu: "Klub Młodzieżowy "Świetlik"", termin realizacji: 01.04.2020r. - 31.12.2020r., miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Węgiersku, wartość całkowita operacji: 53.840,00 zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00 zł.
 2. Grantobiorca: Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł grantu: "Warsztaty szkoleniowe ABC przedsiębiorczości", termin realizacji: 01.06.2020r. - 31.01.2021r., miejsce realizacji: Remizo-Świetlica Wiejska w Srebrnikach, wartość całkowita operacji: 49.453,09 zł, wartość dofinansowania (grantu): 46.980,43 zł.
 3. Grantobiorca: Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł grantu: "Start Up - Pierwszy krok do własnego biznesu", termin realizacji: 01.06.2020r. - 31.01.2021r., miejsce realizacji: Remizo-Świetlica Wiejska w Chełmońcu, wartość całkowita operacji: 49.453,09 zł, wartość dofinansowania (grantu): 46.980,43 zł.
 4. Grantobiorca: Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł grantu: "Warsztaty "Integracja i kreatywność dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"", termin realizacji: 01.06.2020r. - 31.01.2021r., miejsce realizacji: Wiejski Dom Kultury w Piątkowie, wartość całkowita operacji: 69.161,73 zł, wartość dofinansowania (grantu): 65.703,64 zł.
 5. Grantobiorca: Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł grantu: "Warsztaty szkoleniowe "Włącz się w obieg, bądź kreatywny i przedsiębiorczy"", termin realizacji: 01.06.2020r. - 31.01.2020r., miejsce realizacji: Remizo-Świetlica w Marianach, wartość całkowita operacji: 37.213,58 zł, wartość dofinansowania (grantu): 35.352,90 zł.
 6. Grantobiorca: Gmina Zbójno, tytuł grantu: "Aktywna integracja w Gminie Zbójno", termin realizacji: 01.04.2020r. - 30.06.2021r., miesjce realizacji: świetlica wiejska Ruże, wartość całkowita operacji: 148.997,68 zł, wartość dofinansowania (grantu): 141.547,79 zł.
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-04-28

« wstecz