Banery

Projekty grantowe

Pierwsze umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 14.03.2019r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano pierwsze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.

W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną następujące granty:

 1. Grantobiorca: Gmina Zbójno, tytuł grantu: "Klub Samopomocy w Gminie Zbójno", termin realizacji: 01.05.2019r. - 30.09.2020r., miesjce realizacji: świetlica wiejska Ruże, wartość całkowita operacji: 50.489,48zł, wartość dofinansowania (grantu): 47. 965,00zł.
 2. Grantobiorca: Gmina Zbójno, tytuł grantu: "Klub młodzieżowy UL", termin realizacji: 01.05.2019r. - 31.08.2020r., miejsce realizacji: świetlica wiejska Ruże, wartość całkowita operacji: 52.631,58zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00zł.
 3. Grantobiorca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń, tytuł grantu: "CHILLOUT", termin realizacji: 01.08.2019r. - 30.04.2020r., miejsce realizacji: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gałczewie, wartość całkowita operacji: 55.000,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 50.000,00zł.
 4. Grantobiorca: Powiat Golubsko-Dobrzyński, tytuł grantu: "Aktywna młodzież", termin realizcji: 01.04.2019r. - 31.12.2019r., miejsce realizacji: Zespół szkół w Kowalewie Pomorskim, wartość całkowita operacji: 54.426,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 49.902,00zł.
 5. Grantobiorca: Gmina Zbójno, tytuł grantu: "Animacja społeczności lokalnej na rzecz mieszkańców Gminy Zbójno", termin realizacji: 01.05.2019r. - 30.06.2020r., miesjce realizacji: świetlica wiejska Ruże, wartość całkowita operacji: 51.595,00zł, wartość dofinansowania (grantu): 48.971,00zł.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-15

« wstecz