Banery

Projekty współpracy

Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy

W dniu 14.10.2020r. 4 LGD: Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska, LGD "Podgrodzie Toruńskie", Stowarzyszenie LGD Ziem Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy", podpisało umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy. Umowa określa zasady i sposób realizacji krajowego projektu współpracy pt. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych”. Celem projektu jest wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji służących: wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulinarnego a także promocja lokalnych zasobów przyrodniczych obszarów LSR za pomocą wydanych materiałów reklamowych. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-11-03

« wstecz