Banery

Konsultacje zmian LSR

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Na zgłaszanie uwag jest czas do 02.11.2022r.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-10-20

« wstecz