Banery

Konsultacje zmian LSR

Konsultacje zmian Lokalnych kryteriów wyboru!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Lokalnych kryteriów wyboru. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag telefonicznie (56 682 03 53) lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Na zgłaszanie uwag jest czas do 25.11.2020r., do godz. 15:00.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-11-16

« wstecz