Banery

Nabory 2007-2013

Ogłaszamy konkurs dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:  19 maja 2010 r. - 15 czerwca 2010 r. 

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń (od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00). 

 

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej.   Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Limit środków dostępnych w konkursie:  75 000,00 złotych

 

Do pobrania:

« wstecz