Banery

Aktualności 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 04.01.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", podczas którego przyjęto uchwałę zmieniającą w sprawie aktualizacji członków Rady, wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz aktualizacji Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Ddziałania "Dolina Drwęcy". W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia, w szczególności zakończone nabory wniosków oraz przedstawił dotychczas podjęte działania służące opracowaniu LSR na lata 2023-2027.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-01-05

« wstecz