Banery

Aktualności 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 03.11.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", podczas którego przyjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia, w szczególności zakończone i planowane nabory wniosków, planowane działania animacyjne oraz przedstawił dotychczas podjęte działania służące opracowaniu LSR na lata 2023-2027.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-11-04

« wstecz