Banery

Aktualności 2014-2020

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 03.11.2022 r. (czwartek) o godz. 15:00, w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia.
  2. Wybór przewodniczącego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Z uwagi na ważność podejmowanych spraw bardzo prosimy o uczestnictwo w posiedzeniu.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-10-27

« wstecz