Banery

Aktualności 2014-2020

„Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – SEMINARIUM SIECI LGD

    W dniach 22-23.06.2021 r. w Pensjonacie „PANORAMA TUCHOLI” w Bladowie p. Katarzyna Sadowska Kierownik Wdrażania LSR oraz p. Monika Dunajska Specjalista ds. projektów brały udział w dorocznym seminarium Kujawsko-Pomorskiej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. „Efekty wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

   Pierwszego dnia seminarium zorganizowano sesję plenarną dotyczącą efektów dotychczasowego wdrażania instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) w województwie, jak również dyskusję o przyszłości LGD i LSR w perspektywie 2021-2027. Dyskusję przeplatały, przygotowane przez Beneficjentów i Grantobiorców, prezentacje dobrych praktyk w zakresie projektów zrealizowanych w ramach lokalnych strategii rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LGD z całego województwa i ich partnerzy, ale również licznie zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który to reprezentowała p. Aneta Jędrzejewska (członek Zarządu).

   Drugiego dnia seminarium uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego wizytowali inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców na obszarze Borów Tucholskich: operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej dofinansowane z PROW 2014-2020, jak również inicjatywy podmiotów ekonomii społecznej – gospodarstwa opiekuńcze dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020.

  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • Seminarium Sieci LGD
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-07-01

« wstecz