Banery

Aktualności 2014-2020

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (do 25 roku życia) - diagnoza potrzeb

W związku z przygotowywaniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zapraszamy do udziału w diagnozie, która odpowie nam na pytanie: jakie potrzeby mają młodzi ludzie, aby zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego poniżej 25 roku życia. Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny. 

Ankieta do wypełnienia będzie aktywna przez 3 tygodnie do 25.05.2021r.

Po aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nastąpi ogłoszenie naborów wniosków z osi 7 RPO WK-P na projekty odpowiadające na potrzeby dzieci i młodzieży (do 25 roku życia).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3JBq8LbqfKOeaspo8G8CQGK8SOdCX8H0tENZUEFbVWuIyIg/viewform?usp=sf_link

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-05-04

« wstecz