Banery

Szkolenia

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 30.12.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanego naboru wniosku w ramach tworzenia nowych przedsiębiorstw. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naboru kryteriami wyboru.

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-12-31

« wstecz