Banery

Szkolenia

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 30.03.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naborów wniosków o powierzenie grantu (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS):

  • kluby młodzieżowe;
  • aktywizacja społeczno-zawodowa;
  • lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązujący przepisami sanitarnymi.

  • autor: Monika Dunajska - specjalista ds. projektów, data: 2021-04-08

« wstecz