Banery

Szkolenia

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 09.12.2020r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS) w związku z ogłoszonymi w dniu 03.12.2020r. naborami wniosków o powierzenie grantu w następujących zakresach tematycznych:

  • kluby samopomocy, świetlice środdowiskowe;
  • kluby młodzieżowe;
  • aktywizacja społeczno-zawodowa;
  • lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązujący przepisami sanitarnymi.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-12-11

« wstecz