Banery

Szkolenia

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

 • szkolenie 20.04.2023
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-04-13

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców

Dnia 08.12.2022 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłsozonego naboru wniosku w ramach tworzenia nowych przedsiębiorstw. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naboru kryteriami wyboru.

 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-12-09

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

ATS918fEeGAkAAAAAElFTkSuQmCC

 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-12-02

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 30.12.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla planowanego naboru wniosku w ramach tworzenia nowych przedsiębiorstw. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naboru kryteriami wyboru.

 • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-12-31

Zapraszamy na szkolenie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 30 grudnia 2021r.!

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 30.03.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naborów wniosków o powierzenie grantu (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS.

Zapraszamy na szkolenie!!!

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantów!!!

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniach 11-12.03.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naboru wniosku nr 2/2021 - tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Zapraszamy na szkolenie!!!

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naboru wniosku nr 2/2021 - tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 29.01.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naboru wniosku nr 1/2021 - rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Zapraszamy na szkolenie!!!

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naboru wniosku nr 1/2021 - rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 09.12.2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS)

Zapraszamy na szkolenie!!!

Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie zaprasza na szkolenie z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonych naborów wniosków o powierzenie grantu.

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”!!!

W dniu 21.10.2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z procedury oceny i wyboru operacji. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania LSR w Biurze LGD. W związku z ogłoszonym naborem wniosków z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny wniosków z PROW-u, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-11-06

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

    W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 4/2020 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie) w dniu 06.08.2020 r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-08-07

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

    W dniu 29.07.2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS) przed planowanymi w tym roku naborami wniosków o powierzenie grantu w następujących zakresach tematycznych:

 • kluby młodzieżowe,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa,
 • lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-07-30
 • zaproszenie na szkolenie

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

    W dniu 08.07.2020 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru. 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-07-09

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”!!!

    W dniu 22.06.2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z procedury oceny i wyboru operacji. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska – Kierownik Wdrażania LSR w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 oraz osi 7 RPO WK-P 2014-2020, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny wniosków zarówno z PROW-u jak i RPO WK-P, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. 

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-06-23

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

    W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2020 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie) oraz 2/2020 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie) w dniu 12.03.2020 r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków.

 • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-03-13

9k=

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

    W dniu 14.11.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • szkolenie
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-20

Szkolenie dla przedstawicieli Zarządów oraz Rad decyzyjnych LGD

    W dniach 25-26.10.2019 r. p. Danuta Malecka - Członkini Zarządu LGD "Dolina Drwęcy" uczestniczyła w szkoleniu dla Przedstawicieli Zarządów i Rad decyzyjnych lokalnych grup działania z zakresu efektywnej komunikacji w LGD, działań usprawniających posiedzenia rady LGD oraz instrumentu RLKS w perspektywie 2021-2027. Zdjęcia: Wydział Koordynacji RLKS, UM WK-P.

 • szkolenie dla zarządu i rady
 • szkolenie dla zarządu i rady
 • szkolenie dla zarządu i rady
 • szkolenie dla zarządu i rady
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-08

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

    W dniu 04.10.2019 r. (piątek) w Sali obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (Plac 1000-lecia 25) odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS) przed planowanymi w tym roku naborami wniosków o powierzenie grantu w następujących zakresach tematycznych:

 • kluby młodzieżowe,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa,
 • lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
 • szkolenie
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-10-09

Uwaga!!! Zmiana terminu szkolenia - szkolenie odbędzie się 04.10 a nie jak wcześniej planowano 03.10!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-25

Seminarium "Efekty wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

    W dniach 12-13.09.2019 r., w Hotelu Austeria w Ciechocinku, braliśmy udział w Seminarium "Efekty wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Podczas Seminarium przedstawiciele LGD oraz Urzędów Marszałkowskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Województwa Podlaskiego przedstawili sukcesy i trudności we wdrażaniu wielofunduszowego RLKS. Omówiono również warianty i możliwe kierunki instrumentu RLKS w perspektywie finansowej 2021-2027. Beneficjenci przedstawili zrealizowane przez siebie projekty. Podczas drugiego dnia Seminarium odbywały się zajęcia integracyjne na strzelnicy w Gęsinie.
Seminarium było świetną okazją do integracji pracowników i członków LGD. 

 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-23

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!!!

    W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 3/2019 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie), w dniu 07.08.2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków.

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-08-08
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-07-26

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

    W dniu 21.06.2019 r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru operacji. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 oraz osi 7 RPO WK-P 2014-2020, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny wniosków zarówno z PROW-u jak i RPO WK-P, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

    W dniu 19.06.2019 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!!!

    W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2019 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie), w dniu 30.05.2019 r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków. 

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-31
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-14

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

    W dniu 20.12.2018 r. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców zasad udzielania wsparcia w związku z trwającymi naborami wniosków o powierzenie grantu (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-12-27

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

    W dniu 19.12.2018 r. (środa) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru grantobiorców (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami na granty, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny grantobiorców, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-12-27

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

   W dniach 13/14.09.2018 r. (czwartek/piątek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru grantobiorców (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z planowanymi w IV kwartale bieżącego roku naborami na granty, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny grantobiorców, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-21

Pierwsze doświadczenia RLKS!!!

W dniach 13.–14.09.2018r. uczestniczyliśmy w dwudniowym Seminarium „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim – pierwsze doświadczenia”, organizowanym w Jajkowie (gm. Brzozie) przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w partnerstwie z Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD.
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-06

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

    W dniu 29.05.2018 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-05

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

    W dniu 25.05.2018 r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru operacji. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 oraz osi 7 RPO WK-P 2014-2020, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny wniosków zarówno z PROW-u jak i RPO WK-P, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-29

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

     W dniu 07.05.2018 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielenia wsparcia na operacje w zakresie - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-09

Szkolenie z Osi 11 RPO WK-P

     W dniu 07.12.2017 r. w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców operacji realizowanych w postaci grantów z Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia w ramach grantów oraz poszczególne typy operacji możliwe do realizacji w ramach Osi 11 RPO WK-P. W szczególności omówiła wskaźniki i wymogi dla grantobiorców ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania ”Dolina Drwęcy” złożonego w ramach konkursu nr: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-12-08

Szkolenie z Osi 11 RPO WK-P

    W dniu 19.10.2017 r. w Sali Obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców operacji realizowanych w postaci grantów z Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia w ramach grantów oraz poszczególne typy operacji możliwe do realizacji w ramach Osi 11 RPO WK-P.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-10-26

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

    W dniach 27.-28.09.2017 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru operacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie w przypadku wpłynięcia do Biura LGD protestu. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. Członkowie Rady zostali bardzo szczegółowo zapoznani z procedurą dokonywania przez nich autokontroli oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-10-04

Zapraszamy na szkolenia!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-06-05

Szkolenie dla członków Rady decyzyjnej

    W dniach 26 - 27.04.2017 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla członków Rady decyzyjnej LGD. W ramach szkolenia członkowie Rady zapoznali się z procedurą oceny i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady.

 • szkolenie
 • szkolenie
 • szkolenie
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-04-27

Szkolenia dla Beneficjentów!!!

    W dniu 30.01.2017 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-30
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-20

Szkolenia dla Beneficjentów!!!

    W dniach 16-20.12.2016 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie tworzenia przedsiębiorstw przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-21

Szkolenia dla Beneficjentów!!!

    W dniach 13-15.12.2016 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-21

Szkolenia dla Beneficjentów

    W dniach 08-12.12.2016 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-12
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-11-30

Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w dniach 21-22.10.2011r. zorganizowało szkolenie  z zakresu rozwoju lokalnego. Szkolenie to obejmowało zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Uczestnicy szkolenia wyjechali w ramach wizyty studyjnej do wsi tematycznych Wiżajny, Burniszki, Stankuny, gdzie mogli zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu rozwoju lokalnego. W szkoleniu udział wzięło dwudziestu mieszańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”.

Informuję, iż w biurze LGD „Dolina Drwęcy” znajdują się zdjęcia z tego szkolenia. Wszystkich zainteresowanych uczestników zapraszamy do biura w celu skopiowania sobie zdjęć.

Zdjęcia ze szkolenia do obejrzenia w naszej GALERII. Zapraszamy!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Marta Kosińska
Szkolenie z rękodzieła
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -