Banery

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" (Powiat Golubsko-Dobrzyński), w szczególności Beneficjentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach środków LSR, na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w dniu 21.02.2024 r., w godz. 9:00-14:00 w Sala Posiedzeń Rady Gminy Golub-Dobrzyń (piwnica), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

Podczas warsztatu wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu, oszacowanie stopnia realizacji wskaźników. Wnioski wypracowane podczas warsztatu posłużą do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w działaniu.

  • zaproszenie na warsztat refleksyjny
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2024-02-07

« wstecz