Banery

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Warsztat refleksyjny 2023 r.

Dziś, 23 lutego w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbył się warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy", który poprowadzili pracownicy biura - Pani Katarzyna Sadowska, Pani Monika Dunajska i Pan Piotr Jachowski. W warsztacie brali udział mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele beneficjentów, pracownicy biura, przedstawiciele zarządu.
Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu oraz zmian w otoczeniu, oszacowanie stopnia realizacji wskaźników. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Uczestnicy wspólnie odpowiedzieli na postawione pytania. Wnioski wypracowane podczas warsztatu posłużą do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w działaniu.
 
 
 
  • Warsztat refleksyjny 2023 r.
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2023-02-23

« wstecz