Banery

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 29.12.2021 r.

Dnia 29 grudnia 2021 r. w Restauracji KAPRYS w Golubiu Dobrzyniu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Podczas spotkania Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, przedstawiła informacje na temat Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" - główne cele i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania wsparcia ze środków LSR - w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej (PROW 2014-2020).

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-12-29

« wstecz