Banery

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Spotkania informacyjno-konsultacyjne!

    Dnia 18 sierpnia 2021 r. w DRUGIEJ KUCHNI w Golubiu-Dobrzyniu oraz dnia 19 sierpnia 2021 r. w Salce Parafialnej w Płonnem odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Podczas spotkań Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, przedstawiła informacje na temat Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" - główne cele i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania wsparcia ze środków LSR w szczególności na podejmowanie działalności gospodarczej (PROW 2014-2020).

  • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Płonne
  • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne DRUGA KUCHNIA
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-08-20

« wstecz