Banery

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 24.06.2021 r.

    Dnia 24 czerwca 2021 r. w restauracji "KAPRYS" w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy". Podczas spotkania Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, przedstawiła informacje na temat Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" - główne cele i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania wsparcia ze środków LSR w szczególności na podejmowanie działalności gospodarczej (PROW 2014-2020).

  • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne 24.06.2021 r.
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-06-25

« wstecz